In de Drechtsteden lijden veel mensen armoede, en de armoede neemt al een aantal jaren achtereen sterk toe. De gevolgen voor individuen en gezinnen zijn dramatisch: afhankelijkheid van voedselbanken en andere noodhulp, huisuitzettingen, ontlopen van noodzakelijke medische zorg en zelfs suïcide. En uiteindelijk ondervindt ook de samenleving hiervan de schadelijke effecten.

uithuis-zetten4

Huisuitzetting – tekening Hanneke © 2016

Armoede in ons land is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van gevoerd beleid. De regering in Den Haag heeft de afgelopen jaren keuzes gemaakt die de armoede sterk hebben doen toenemen. Daarom is het belangrijk om het parlement met de gevolgen te confronteren en tot actie aan te sporen.

De gemeenten beschikken over mogelijkheden om hun inwoners met financiële problemen te ondersteunen. De bereidheid daartoe hangt af van de politieke kleur, maar ook van de mate waarin zij met het armoedeprobleem in aanraking worden gebracht.

Woningcorporaties en nutsbedrijven kunnen een terughoudend prijs- en incassobeleid voeren. Veel bedrijven en organisaties zijn bereid om wat extra’s te doen voor mensen in armoede. Tal van maatschappelijke initiatieven worden in de regio ontwikkeld om de armoede te verlichten.

Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is in 2012 opgericht om door gezamenlijke activiteiten het probleem van de armoede meer in de publiciteit en hoger op de politieke agenda te krijgen.

Huidige deelnemers:

Elke organisatie in de Drechtsteden die zich inzet voor mensen in armoede kan zich bij het Platform aansluiten. Is uw organisatie geïnteresseerd? Wij nodigen u graag uit voor onze volgende vergadering.
Interesse? Stuur ons dan een mailtje.

Een Drechtsteden zonder armoede is het uiteindelijke doel waar wij samen naar streven.