Op Wereld Armoededag – woensdag 17 oktober 2018 – is er van 15.00 – 21.30 uur in De Buitenwacht de bijeenkomst over Armoede. Zoals ieder jaar organiseert het Platform tegen Armoede deze bijeenkomst met politici, bewoners, organisaties, professionals en ambtenaren. We zijn nu weer een jaar verder en wat is de stand van zaken.

Gespreksleider is Kees Thies

Programma:

15.00 – 17.00: Opening door Riet Duykers Voorzitter De Buitenwacht | Gesprek met Lokale Platforms tegen Armoede Drechtsteden, professionals en ambtenaren sociaal domein. Wat is de stand van zaken nu t.o.v. bevindingen en afspraken in oktober 2017?

17.30 – 19.00: Voor bewoners, professionals, ambtenaren en politici Tafelgesprekken met maaltijd

19.00 – 21.30: Inleiding van wethouder Peter Heijkoop over het regerings- beleid en situatie in Dordrecht en Drechtsteden. Gesprek met politici en bewoners over Armoede in Dordrecht en Drechtsteden. Alle politici zeiden in maart j.l. dat Armoedebestrijding prioriteit heeft. Wat merken onze bewoners hiervan?

Graag aanmelden i.v.m. maaltijd via: info@platformtegenarmoede.nl