Woensdagavond 8 mei 2019 wordt de bijeenkomst gehouden: ‘Weg uit de armoede, opgroeien met perspectief’. In de Buitenwacht, van 19.30-21.30 uur. Platform tegen Armoede in de Drechtsteden organiseert deze avond. Kees Thies is de avondvoorzitter. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerdere bijeenkomsten over armoede met de politiek. Wat is er sindsdien gebeurd?

Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, opent de avond

Stand van zaken:
Wat is er gebeurd sinds de armoedebijeenkomsten van 21 februari en 17 oktober j.l.? Nalopen van de signaleringen en toezeggingen. Wat zijn de acties van de politici geweest? Zijn er resultaten te melden? Wat merken de burgers hiervan?

Na de pauze gaat het over de voorbeelden in andere steden, zoals Rotterdam (kinderombudsvrouw) en Utrecht.

Discussie met de zaal, politici en wethouder Peter Heijkoop.

Conclusies en verdere afspraken.