Woensdag 8 mai 2019 organiseert Platform tegen Armoede in de Drechtsteden de bijeenkomst ‘Weg uit Armoede’ – Oprgroeien met Perspectief.
Van 19.30-21.30 uur.

Bewoners met hun politici in discussie

Programma – Gespreksleider Kees Thies

1. Welkomstwoord door Riet Duykers, voorzitter van het Platform tegen Armoede
2. Stand van zaken Op 21 februari 2018 was er een verkiezingsdebat in De Buitenwacht. Alle politieke partijen in Dordrecht gaven aan: “bestrijden van armoede is de prioriteit voor de komende jaren”. Wat is er sindsdien gebeurd? Wat merkt u hiervan? • Tandartsenzorg moet weer bereikbaar worden voor iedereen; voor kinderen zou in hedendaagse vorm de schooltandarts weer moeten terugkeren • het buurtwerk moet weer terugkomen in de wijken • er moet fors geïnvesteerd worden in kansengelijkheid en in Voorschoolse Educatie • de bezuinigingen op Persoonlijk Minima Budget moeten worden teruggedraaid • het PMB moet weer terug naar het oude niveau. | Reacties van de bewoners en discussie.

Pauze

3. Opgroeien met perspectief Inleiding door Irene van den Berg: aanpak van armoede onder kinderen is alleen succesvol als onderdeel van gezinsondersteuning; ontschotten en verbinden
Discussie met zaal en wethouder Peter Heijkoop

Conclusies en afspraken

4. Afsluiting door voorzitter