Reuring in de Wijken – Reuring in de Stad: Het Platform tegen Armoede organiseert met bewoners, ondernemers, organisaties en initiatieven van 10 tot 17 oktober 2022 een week vol activiteiten in de wijken. Doel is om met elkaar activiteiten te ondernemen, te laten zien wat er leeft in wijken, zeker nu in deze tijden waarin vele mensen nauwelijks rond kunnen komen en in armoede leven. Op maandag 17 oktober is er in Kunstmin de Slotmanifestatie op Wereldarmoededag, van 19-21 uur. Met muziek, filmpjes uit de wijken, optredens, presentaties van de activiteiten in de wijken, gesprekken, toneel. Uitkiezen van de 3 meest aansprekende acties, en met een surprise act. Inloop is vanaf 18.30 uur, met soep en broodje. Na 21 uur is er een nazit, met hapjes en drankjes. Toegang is gratis. Wel aanmelden van te voren bij Ton Wulfert: info@platformtegenarmoede.nl 
Je bent van harte welkom.