Veel mensen realiseren zich niet dat door bijzonder inkomen, zoals het afkopen van een pensioen of nabetaling van inkomen, door het hogere jaarinkomen een deel van de huurtoeslag of zelfs alles terugbetaald moet worden. Het doen van een aanvraag om dat eenmalige inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag is eenvoudig, maar lang niet iedereen is hiervan op de hoogte (zelfs de belastingtelefoon wijst bij telefonisch contact over het terug betalen bedrag niet altijd op deze mogelijkheid). Goed nieuws voor wie zich in deze situatie bevond. Onlangs werd de termijn om dit verzoek in te dienen verruimd van 6 maanden naar 5 jaar. Dit kan met terugwerkende kracht, zelfs als een verzoek van de afgelopen 5 jaar eerder werd afgewezen wegens overschrijding van de bezwaartermijn!

Er zijn bijzondere situaties waarin u geen toeslag krijgt of minder toeslag, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties: U hebt bijzonder inkomen, zoals een afkoopsom, een bijzondere uitkering of een nabetaling. Een ex-medebewoner woont langer dan 1 jaar ergens anders, maar telt nog mee voor huurtoeslag, waardoor u minder krijgt. U verzorgt iemand bij u thuis en daardoor krijgt u minder huurtoeslag. U hebt bijzonder vermogen, zoals een vergoeding voor leed dat u is aangedaan. Of uw kind heeft vermogen waar u zelf niet bij kunt. Als er rekening wordt gehouden met uw bijzondere situatie zou u misschien wel toeslag krijgen. Of meer toeslag dan u nu krijgt.

U kunt ons daarom vragen te kijken naar uw bijzondere situatie. U doet dan een ‘verzoek bijzondere situatie’. Of een ‘verzoek bijzonder vermogen’. Eerder kon u een verzoek doen tot 6 weken na de definitieve berekening van uw toeslag. Of tot 6 weken na een beslissing op uw bezwaar. Dit was voor veel mensen te kort. Daarom is deze termijn vanaf dit jaar verlengd naar 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Hebt u geen verzoek gedaan, terwijl er wel sprake is van een bijzondere situatie? Of hebt u wel een verzoek gedaan maar is dat afgewezen omdat dit te laat was? Dan kunt u nu alsnog een verzoek doen. Wilt u een verzoek doen over 2015? Dan moet dat vóór 1 januari 2021. Wilt u een verzoek doen? Dan kan dat met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Gaat het om vermogen dat u niet wilt laten meetellen? Gebruik dan het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen.zondere-situatie-verlengd-naar-5-jaar

Klik hier voor meer informatie