Maandagavond 17 oktober 2022 was de Slotmanifestatie van de Wereldarmoededag, de afsluiting van een week vol activiteiten in de wijken. In Kunstmin was er een enthousiast en flitsend programma, van informatie, filmpjes, muziek, dans. Riet Duykers, voorzitter van Platform tegen Armoede (organisator) opende de Slotmanifestatie. En de surprise act van zanger Jantje van Est, die heel enthousiast ontvangen werd. Filmpjes waren er van mensen die in de schulden terecht zijn gekomen, gemaakt door ViaCultura. Ze vertelden hoe ze het financieel weer beter kregen, met hulp. Het Stoom uit de Oor Koor had 3 bijzonder mooie liedjes over waar je als mens tegenaan kan lopen. Nederlander met Marokkaanse roots zong heel gevoelig “Het Tuinpad van mijn vader” (Wim Zonneveld). Tim ‘S Jongers vertelde over zijn ervaringen als academicus met het gat met de ‘gewone mensen’, die in alle onderzoeken eigenlijk nooit zelf aan bod komen. Volgens Tim is de kloof veel te groot tussen beleidsmedewerkers en bewoners. Een dakloze vertelde hoeveel moeite hij heeft moeten doen om aan onderdak te komen, maar uiteindelijk wel heeft gevonden. Wethouder Peter Heijkoop vertelde dat de gemeente heel veel doet voor mensen die in problemen komen, zeker nu in deze tijd. Maar er blijft nog veel te doen. Hij prees de samenwerking met het Platform tegen Armoede, en deze samenwerking zeer op prijs te stellen. Tot slot kon het publiek kiezen uit ideeen die bewoners hadden ingeleverd in de Ideeenboxen in de wijken. Men koos voor: De Dordtpas voor Kinderen tot 18 Jaar; Buurthuizen ’s avonds en in weekends open; en Spreekuren op alle basisscholen van de Sociale Wijkteams. Wethouder Peter Heijkoop beloofde deze ideeen van bewoners goed te gaan bekijken en met Platform tegen Armoede te gaan zorgen om dit uit te voeren.

Djembe zorgde voor een swingende binnenkomst, waarna de bezoekers een beker soep en een broodje kregen. Bij het weer naar huis gaan ontving iedereen een gevulde Goody Bag. Het was een zeer geslaagde avond…

Bekijk filmpje Djembe

Bekijk filmpje Dordtse Diamantjes

Bekijk filmpje Stoom uit je Oor Koor