De SER (Sociaal-Economische Raad) heeft afgelopen week een rapport (LINK) gepubliceerd waarin zij de situatie over armoede onder Nederlandse kinderen beschrijven. In het rapport vermeldt de SER onder andere dat zo’n 8 tot 12 procent van de kinderen in armoede leven en dat de impact hiervan groot kan zijn. 

Volgens de SER zouden er in iedere schoolklas zo’n 2 tot 3 kinderen zijn die onder de armoedegrens leven en zou dit een negatief effect hebben op hun levensloop en toekomstkansen. ‘De ontwikkeling wordt belemmert en talenten worden niet benut,’ noemt de raad in haar rapport. ‘Daarmee draagt armoede onder kinderen ook bij aan verscherping van een tweedeling in de maatschappij. Alle hens aan dek dus om armoede onder kinderen substantieel terug te dringen.’

Naar aanleiding van het rapport adviseert de SER het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken. In iedere gemeente zou een armoederegisseur benoemd moeten worden die ervoor moet zorgen dat de werkende minima in beeld worden gebracht. Daarnaast moet deze helpen bij het uitzoeken van vaak ingewikkelde regelingen en aanvraagprocedures. Ook pleit de SER ervoor dat schuldeisers cliënten beter begeleiden in het schuldproces.