Op woensdagavond 8 mei 2019 was er in De Buitenwacht de bijeenkomst: ‘Weg uit Armoede’ – Opgroeien met perspectief. Het was een druk bezochte bijeenkomst. Onder leiding van Kees Thies werd er levendig gediscussieerd. Centraal in de bijeenkomst stonden de afspraken die op 21 februari 2018 (in de verkiezingstijd) door partijen zijn gemaakt om de armoede te verminderen en aan te pakken: “Bestrijden van armoede is prioriteit voor de komende jaren”, gaven de politieke partijen toen aan.

Wat is er gebeurd met deze afspraken, zoals tandartsenzorg moet weer bereikbaar worden voor iedereen; voor kinderen zou in hedendaagse vorm de schooltandarts weer moeten terugkeren; het buurtwerk moet weer terugkomen in de wijken; bezuinigingen op Persoonlijk Minima Budget moeten worden teruggedraaid.

Riet Duykers, voorzitter van De Buitenwacht en Platform tegen Armoede, wil vooral dat wij allemaal de urgentie voelen om de armoede te bestrijden. Er moet weer perspectief komen op een goed leven. Armoede neemt toe, ook in Dordrecht en Drechtsteden. Riet wilde deze avond tot concrete afspraken komen. Zij wil ook aandacht voor initiatieven van onderop. Deze initiatieven vanuit de basis moeten veel meer betrokken worden bij de aanpak. “We moeten niet alleen maar in systemen denken”.

De opzet nu van de DordtPas vindt Riet verkeerd. De verkeerde discussie wordt gevoerd, nu het Mantelzorgcompliment op de DordtPas terecht is gekomen. Terwijl de DordtPas een goede voorzieningen is.

Het belang om de armoede te bestrijden is vooral om de kinderen een betere toekomst te geven. Irene van den Berg, columniste van AD en NRC, adviseerde dan ook om je vooral op de ouders te richten. Aanpak armoede moet onderdeel zijn van de gezinsondersteuning om succesvol te zijn.

Wethouder Peter Heijkoop noemde – naast zijn aanpak met ‘Samen tegen Armoede’ – ook de kleine particuliere initiatieven, zoals Uitgesteld Kinderfeestje. Waar gezinnen financieel ondersteund worden om kinderfeestjes te organiseren voor hun kinderen. Want als je als kind geen eens je verjaardag kunt vieren, dan tel je niet mee op school. Peter wil geen standjes uitdelen aan mensen met schulden, maar vooral inzetten op: ‘Hoe kunnen we je helpen’. Peter gaf toe dat hij – met de kennis van nu – De DordtPas misschien anders had moeten doen.

De concrete afspraak:
Tijdens de bijeenkomst werd op initiatief van de PvdA, Inge Stevens, afgesproken om in de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen om een Financieel Sabbatical met een paar maanden mogelijk te gaan maken voor mensen in zware financiele problemen. Om ze even lucht te geven om alles weer op orde te kunnen krijgen.