Platform tegen Armoede in de Drechtstden wil voorkomen dat Kwijtschelding van de de Waterschapsbelasting wordt afgeschaft. En heeft dan ook deze brief geschreven naar de Verenigde Vergadering Waterschap Hollandse Delta:
Via de media hebben wij – de leden van het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden – onlangs kennis genomen van het Initiatiefvoorstel H.A.J. van der Drift om “Het kwijtscheldingsbeleid van WSHD te versoberen door met ingang van 2021 de mogelijkheid voor kwijtschelding van de Zuiveringsheffing af te schaffen.” (voorstel 11448).

Namens het Platform tegen Armoede in De Drechtsteden – een netwerk van lokale organisaties die zich inzetten om te voorkomen dat de armoede mensen verder in het nauw brengt – roepen wij u met klem op om dit voorstel te verwerpen. De consequenties van dit voorstel zijn voor de 10% huishoudens die toch al niet of nauwelijks kunnen rondkomen zeer ingrijpend. Het effect van het voorstel volgens de aan u meegeleverde informatie:
• “Een alleenstaande, waarbij de belasting wordt kwijtgescholden, moet nu € 59,- per jaar betalen;
• Een huishouden, waarvoor de belasting wordt kwijtgescholden, moet nu € 177,- per jaar betalen.”
Het is een ernstige misvatting als er vanuit wordt gegaan dat minima de financiële ruimte hebben om dergelijke bedragen te voldoen.

Wie die mening is toegedaan heeft onvoldoende inzicht in wat zich bij veel huishoudens afspeelt als gevolg van rekeningen die niet meer betaald kunnen worden. Door een maatregel – zoals voorgesteld – worden de voortdurende inspanningen van (vrijwilligers)organisaties om mensen te helpen te overleven (o.a. Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Thuisadministratie, Stichting Urgente Noden) gedwarsboomd en onderuitgehaald. Uiteraard zijn wij bereid om met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te laten zien waarom genoemde bedragen huishoudens over de rand kunnen duwen.

En wie profiteren hier dan van?
• “Een alleenstaande, die nu normaal belasting betaalt, hoeft hierdoor € 3,- minder te betalen;
• Een huishouden, die nu normaal belasting betaalt, hoeft € 9,- minder te betalen;
• Een bedrijf met 10 v.e. hoeft € 30,- minder aan de zuiveringsheffing te betalen, terwijl een (metaal)bedrijf met 450 v.e. ca. € 1.350 minder hoeft te betalen.”

Het profijt van deze ingrijpende maatregel staat derhalve in geen enkele verhouding tot de schade die erdoor wordt berokkend. En de kosten om dit voorstel in te voeren?
“In het eerste en tweede jaar ca. € 600.000 per jaar en vanaf het derde jaar ca. € 250.000 per jaar; Het percentage ‘oninbaar’ zal stijgen. Op basis van de ervaringen wordt gerekend met een stijging van het huidige percentage 1% naar een percentage tussen 1% en 2%;”

Het voorstel lijkt dan ook eerder gebaseerd op een ideologisch uitgangspunt dan op een rationele afweging. In het belang van de inwoners van de Drechtsteden die slechts met de grootste moeite rond kunnen komen, roepen wij U op om het Initiatiefvoorstel versobering kwijtscheldingsbeleid onvoorwaardelijk te verwerpen.

Ton Wulfert, secretaris Platform tegen Armoede in de Drechtsteden