In oktober 2019 zijn de bezuinigingsvoorstellen in het Sociaal Domein van het Drechtstedenbestuur vanwege de politieke verdeeldheid in de Drechtraad niet doorgegaan. De voorstellen hielden onder meer in om flink te bezuinigen op de Participatiebanen. Dit is voor het Platform absoluut niet bespreekbaar. Riet Duykers – voorzitter van het Platform – heeft ingesproken in de Drechtraad, evenals vele andere organisaties. Riet hield een vlammend betoog om niet te bezuinigen, en zeker niet op Participatiebanen. De opdracht vanuit de Drechtraad aan het Drechtstedenbestuur was om met nieuwe bezuinigingsvoorstellen te komen. Lees de brief door erop te klikken.
Het Platform wil helemaal geen bezuinigingen voor de minima en heeft op 11 december 2019 een brief aan het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad geschreven.