Op dinsdagavond 2 juni 2020 vergadert de Carrousel Integraal van de Drechtraad over een aantal ingrijpende bezuinigingsvoorstellen in het sociaal domein: bijna 2 miljoen euro. Het gaat om maatregelen waar vooral kwetsbare burgers de dupe van worden: mensen die nu al nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.
• Stoppen adviseurs geldzaken
• Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering
• Baanbonus versoberen
• Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/ Dagbesteding
• Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper
• Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+
Op 7 juli neemt de Drechtraad hierover een definitief besluit.

Het Platform tegen Armoede is van mening dat de discussie en het besluit over deze bezuinigingen zouden moeten worden uitgesteld totdat de financiële gevolgen van de coranacrisis voor de gemeenten en voor de burgers duidelijk zijn. Zo heeft de regering inmiddels aanzienlijke steun aan de gemeenten toegezegd: in de eerste ronde ruim een half miljard euro terwijl over een tweede ronde wordt overlegd. Het moet de komende maanden duidelijk worden welke bedragen er naar onze Drechtsteden zullen worden overgemaakt.

Maar niet alleen de gemeenten zijn nog grotendeels onzeker over inkomsten en uitgaven. Voor veel huishoudens zullen de gevolgen van de crisis en de crisismaatregelen voor het inkomen ingrijpend zijn.

Vanwege alle onzekerheden meent het Platform tegen Armoede dat het verstandig beleid zou zijn om tijdelijk pas op de plaats te maken en deze voorstellen te laten rusten totdat er een beter beeld mogelijk is van de financiële situatie van zowel de gemeenten als van de huishoudens. Dat biedt de mogelijkheid om de maatregelen in samenhang te bezien en eventuele stapel-effecten bij de meest kwetsbare burgers te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Riet Duykers, voorzitter 06-54982346
Ton Wulfert, secretaris 06-29289180