De bijstandsuitkering loopt steeds verder uit de pas met zowel de AOW als de algemene loonontwikkeling. De val van iemand die vanuit een baan naar de bijstand gaat wordt steeds groter. Dat stelt hoogleraar Sociale Zekerheid Olaf van Vliet in een oratie die hij vrijdag 7 juni 2019 uitsprak in Leiden.

Onder bijstandontvangers zorgt dit voor groeiende problemen. Piet van der Lende, voorzitter van de Bijstandsbond, maakt zich zorgen. “De essentie is dat op dit moment de bijstanduitkering zo laag is, dat men elke maand gld tekort komt. Mensen moeten op een houtje bijten.”

Hoogleraar Van Vliet vermoedt dat een van de drijvende krachten achter het door hem gesignaleerde wegzakkende bijstandsniveau de vergrijzing is. “Het is electoraal veel interessanter iets te doen voor 66-plussers dan voor mensen in de bijstand. Die groep is veel groter en politiek bovendien veel beter vertegenwoordigd”.

De afgelopen kabinetten probeerden met een lagere uitkering bijstandsgerechtigden te prikkelen aan het werk te gaan. Van der Lende van de Bijstandsbond: “Mensen moeten eruit. Maar niet iedereen kan eruit. Het is een verkapte arbeidsongeschiktheidsregeling geworden, omdat de gangbare regelingen op slot zijn gegaan”.

(Overgenomen bericht uit de Volkskrant)