LICHT
De Donkere dagen
van December
versterken ons verlangen naar licht
onbehagen transformeert
temidden van gezangen
versmelt tot welbehagen
een wonder wordt verricht
De duisternis gekeerd

De donkere dagen
bewegen ons
om aandachtig stil te staan
bij licht
dat flakkert in onze ziel
diepe bron van ons bestaan
die nimmer mag vervagen
waar vrede wordt gesticht
De duisternis verviel

De donkere dagen
sporen ons aan
het schijnsel door te geven
van licht
gevoed door zuiver liefde
gekoesterd tijdens leven
door elk mens voortgedragen
De duisternis doorkliefde

ASTRID van Pieterson
06-12-2020