De Armoedecoalitie Utrecht (LINK) en de Utrechtse wethouder Victor Everhardt hebben afgelopen week een dringende oproep gedaan aan de toekomstige regering: ‘Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen,’ luidde de oproep.

‘Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Inkomensbeleid voeren is voorbehouden aan het rijk en niet aan de gemeenten zelf. Daarom onze klemmende oproep aan Den Haag om te zorgen voor voldoende inkomen’, aldus de rest van de oproep die naar buiten werd gebracht door Everhardt, in samenwerking met de Armoedecoalitie Utrecht. Via de website van de Armoedecoalitie Utrecht kunnen degenen die de oproep ondersteunen hun handtekening zetten (LINK).

De Armoedecoalitie laat weten dat kinderloze stellen die in de bijstand zitten zo’n 125 euro per maand te kort komen. Dit bleek uit een berekening van het NIBUD. Voor gezinnen mét twee oudere kinderen gaat het hier zelfs om zo’n 250 euro per maand. Volgens de coalitie zijn ‘de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget voor oudere kinderen te laag’.