Sinds begin 2018 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) twee adviseurs Geldzaken aangesteld om aan inwoners van de Drechtsteden laagdrempelige hulp bij financiële kwesties te bieden. Dit is mede gedaan om gehoor te geven aan de oproep van de Cliëntenraad regio Drechtsteden en het Platform tegen Armoede Drechtsteden om daadwerkelijke ondersteuning te bieden bij het aanvragen van financiële regelingen. De dienstverlening slaat aan: het aantal mensen dat op de een of andere manier geholpen is door de adviseurs bedraagt tot nu toe al boven de 800. Indien het nodig is wordt samengewerkt met interne afdelingen van de SDD en externe organisaties.

Vragen die inwoners kunnen helpen bij een eventuele hulpvraag:

• Zijn uw inkomsten en uitgaven in balans? • Weet u voor welke toeslagen u in aanmerking komt? • Klopt de beslagvrije voet? • Is er hulp nodig bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier? • Het doen van aangifte belastingdienst? • Gaat u trouwen/samenwonen wat zijn de gevolgen? • Gaat u werken of krijgt u ontslag? Wat moet u doen? • Heeft u schulden? Waar kan u naar toe? • Wordt u kind 18 jaar? Wat moet hij/zij regelen? • Gaat u met pensioen?

Op basis van deze vragen en onderwerpen kunnen de adviseurs helpen met::

• Informeren en adviseren over aanvullende inkomens- en voorzieningen en daarbij behorende wet- en regelgeving • Uitleg geven bij complexe financiële vraagstukken • Ondersteuning bij het invullen van formulieren voor kwijtschelding, belastingen (toeslagen en inkomstenbelasting) • Informatie over bijzondere bijstand • Berekenen van de beslagvrije voet • Signaleren en doorverwijzen • Huisbezoeken op verzoek van collega’s, ketenpartners en wanneer de klant aantoonbaar immobiel is • Etc.

Daarnaast participeren de adviseurs in diverse projecten, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen.

INFO: Inwoners van de Drechtsteden kunnen zonder afspraak binnenlopen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag- en donderdagmiddag en op vrijdag kunt u alleen terecht met een afspraak.

Een afspraak maken kan via onze Klantenservice telefoonnummer: 078-7708910, via WhatsApp 06-36241662 of via de website.