Slotmanifestatie in Kunstmin vol verrassingen…

Slotmanifestatie in Kunstmin vol verrassingen…

Het Platform tegen Armoede organiseert met bewoners, ondernemers, organisaties en initiatieven van 10 tot 17 oktober 2022 een week vol activiteiten in de wijken. Doel is om met elkaar activiteiten te ondernemen, te laten zien wat er leeft in wijken, zeker nu in deze tijden waarin vele mensen nauwelijks rond kunnen komen en in armoede leven. Op maandag 17 oktober is er in Kunstmin de Slotmanifestatie op Wereldarmoededag, van 19:00-21:00 uur. Met muziek, filmpjes uit de wijken, optredens, presentaties van de activiteiten in de wijken, gesprekken, toneel. Uitkiezen van de 3 meest aansprekende acties, en met een surprise act.
Inloop is vanaf 18.30 uur, met soep en broodje. Na 21:00 uur is er een nazit, met hapjes en drankjes.

Toegang is gratis. Wel aanmelden van te voren bij Ton Wulfert via info@platformtegenarmoede.nl

Wanneer? 17 oktober 2022 van 19.00 tot 21.00 uur | Waar: Schouwburg Kunstmin

Organisator Het Platform tegen Armoede

info@platformtegenarmoede.nl

home

Slotmanifestatie op maandag 17 oktober in Schouwburg Kunstmin – voor en door bewoners – wordt prachtig , informatief, interactief. Presentator: Jennifer Evenhuis. Tim ’S Jongers – nieuwe directeur Wiardi Beckman Stichting – is de gastspreker: ‘Ik ergerde me gek aan de analyses, de abstracte discussies, de cijfertjes, de focusnotities en de vragen over welke richting we zouden uitgaan. De mensen over wie het gaat, kwamen amper ter sprake.’ (De Volkskrant)

Verder is er veel te beleven: Toneel, Muziek van Masoon en Djembé, en Stoom uit je Oor Koor, films van ViaCultura, actieplannen bewoners. Er zijn soep en broodjes en iedereen ontvangt een Goody Bag. Aanwezigen kunnen stemmen over de opgehaalde ideeën uit de wijken en de drie gekozen ideeën om armoede tegen te gaan worden uitgevoerd. Afgesloten wordt met een verrassende surprise act. Toegang is gratis.

Wel aanmelden ivm catering: info@platformtegenarmoede.nl

Dit alles is mogelijk gemaakt met bijdragen van RaboBank, Kunstmin, Gemeente Dordrecht, Barone Rondvaarten, Drukkerij RAD, van Pelt Kappers, Avantage, Samen Dordt en Albert Heijn.

Wereld Daklozen Dag: De verhalen die achter nieuwsberichten schuilgaan

Wereld Daklozen Dag: De verhalen die achter nieuwsberichten schuilgaan

MAANDAG 10 OKTOBER | 14 UUR | DE BUITENWACHT TOEGANG GRATIS | Koffie/thee 50 cent
Op maandag 10 oktober WORD HOMELESS DAY, organiseert Stichting de Buitenwacht een speciale bijeenkomst die aansluit bij de Week tegen Armoede. Wie uit ervaring weet wat het is om acuut woningzoekend of dakloos te zijn, is van harte welkom. De meest actuele mediaberichten over dakloosheid in Dordrecht zullen worden besproken. We zullen ontdekken wat het nieuws NIET haalde. En wat er in de krant – “tussen de regels door” – nog MEER gelezen kan worden. Mensen met levenservaring op het gebied van acute woningnood weten het beste welke verhalen er achter nieuwsberichten schuilgaan. Door deze verhalen en de mediaberichten met elkaar te vergelijken, ontdekken we verschillen. En die contrasten vertellen ons iets over de werkelijke problemen in Dordrecht. En het vaststellen van die problemen gaat leiden tot een advies of een wens.

De conclusies van deze bijeenkomst zullen worden verwerkt in de Slotmanifestatie op Wereldarmoededag in Kunstmin, op maandag 17 oktober, waar wensen en adviezen uit de stad worden gepresenteerd.

 

Week vol activiteiten in wijken en stad / Slotmanifestatie op Wereldarmoededag in Kunstmin

Week vol activiteiten in wijken en stad / Slotmanifestatie op Wereldarmoededag in Kunstmin

Reuring in de Wijken – Reuring in de Stad: Het Platform tegen Armoede organiseert met bewoners, ondernemers, organisaties en initiatieven van 10 tot 17 oktober 2022 een week vol activiteiten in de wijken. Doel is om met elkaar activiteiten te ondernemen, te laten zien wat er leeft in wijken, zeker nu in deze tijden waarin vele mensen nauwelijks rond kunnen komen en in armoede leven. Op maandag 17 oktober is er in Kunstmin de Slotmanifestatie op Wereldarmoededag, van 19-21 uur. Met muziek, filmpjes uit de wijken, optredens, presentaties van de activiteiten in de wijken, gesprekken, toneel. Uitkiezen van de 3 meest aansprekende acties, en met een surprise act. Inloop is vanaf 18.30 uur, met soep en broodje. Na 21 uur is er een nazit, met hapjes en drankjes. Toegang is gratis. Wel aanmelden van te voren bij Ton Wulfert: info@platformtegenarmoede.nl 
Je bent van harte welkom.

Alblasserdam onderdeel van Platform tegen Armoede Drechtsteden

Alblasserdam onderdeel van Platform tegen Armoede Drechtsteden

In het verlengde, maar ook als onderdeel van het Platform tegen armoede Drechtsteden, wordt in Alblasserdam gewerkt aan de oprichting van een eigen afdeling. Er zijn een aantal lokale initiatieven genomen en er wordt gewerkt aan een te vormen bestuur. Het Platform tegen armoede Drechtsteden is al langer actief, maar is hoofdzakelijk geconcentreerd op Dordrecht en de Drechtstedelijke aangelegenheden. Om die reden zal Platform tegen armoede Alblasserdam zelf extra actief zijn voor die delen die specifiek worden bepaald door de kleur van Alblasserdam en haar inwoners (de zogenaamde couleur lokale). Voor het Platform staan de inwoners en hun problemen/kansen centraal. Het Platform is zelf geen hulpverleningsorganisatie, maar activeert, organiseert, initieert, en stimuleert derden, alles in een onafhankelijke rol. Het Platform staat open naar alle zijden en wil met iedereen op het gebied van armoede binnen Alblasserdam, en alles wat daar mee samen hangt, constructief bezig zijn.

Het Platform tegen armoede Alblasserdam i.o. heeft als thuishaven Buurthuis de PION, Waalsmondelaan 16 te Alblasserdam en is te bereiken via het e-mailadres alblasserdam@platformtegenarmoede.nl

Riet Duykers: “Betrek bewoners erbij. Top-down gaat niet werken.”

Riet Duykers: “Betrek bewoners erbij. Top-down gaat niet werken.”

Hoe gaat het met Nederland? Een goede graadmeter is de situatie in kwetsbare wijken, zoals Oud Krispijn in Dordrecht. Riet Duykers strijdt daar al twintig jaar tegen armoede en voor meer sociale samenhang. Duykers ziet door de stijgende prijzen steeds meer bewoners in de knel komen. Over het nieuwe Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, waarvan ook Oud Krispijn gaat profiteren, is ze niet bij voorbaat positief. “Betrek bewoners erbij. Top-down gaat niet werken.” Hoe vind jij dat het gaat met Nederland? Wat werkt wel? Laat het ons weten. Het interview van Ton Verheijen met Riet Duykers lees je via: https://lnkd.in/epzNUHt4

 

BEWONERS CENTRAAL IN DE WEEK VAN DE ARMOEDE: REURING IN DE WIJKEN – REURING IN DE STAD

BEWONERS CENTRAAL IN DE WEEK VAN DE ARMOEDE: REURING IN DE WIJKEN – REURING IN DE STAD

BEWONERS CENTRAAL IN DE WEEK VAN DE ARMOEDE: REURING IN DE WIJKEN – REURING IN DE STAD
Elk jaar op 17 oktober is het Wereldarmoededag
Voor het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is dat dé gelegenheid om de aandacht te vestigen op de armoedeproblematiek in onze eigen gemeenten. Dat doen we door activiteiten te organiseren waarbij bewoners en lokale politici elkaar ontmoeten en met elkaar praten over onderwerpen die het dagelijks leven met (te) krap budget moeilijk maken. Samen zoeken we dan naar mogelijke oplossingen.

In 2022 kiezen we voor een andere opzet
We constateren dat het vertrouwen van bewoners in ‘de overheid’ op een laag punt is beland. Het wantrouwen jegens de instanties is soms zelfs zo groot dat burgers afzien van noodzakelijke voorzieningen en het gesprek met politici als zinloos betitelen. Dit jaar willen we daarom allereerst de ruimte bieden aan zoveel mogelijk bewoners om ervaringen te delen, hun verhaal te vertellen en aan te geven hoe de overheid haar burgers beter zou kunnen ondersteunen. De politici worden uitgenodigd om te luisteren en zich te laten overtuigen van de noodzaak om beleid en regelgeving te baseren op de ervaringen die de bewoners met elkaar in kaart brengen.

Doel
Aandacht vestigen op de armoede in onze eigen stad/gemeente en de veerkracht van de wijken en de bewoners.
Meer bewustwording creëren en inspireren tot het gezamenlijk zoeken naar duurzame oplossingen;
Versterking van armoedebeleid door gebruik van ervaringen. Uitgangspunt is de kennis van de inwoners die moeten rondkomen van een ontoereikend inkomen of daar ervaring mee hebben (gehad). De gedachten die zij hebben over oplossingen vormen de basis en rode draad. Daarom moet de regie van de activiteiten ook zoveel mogelijk bij hen liggen. De rol van organisaties is een ondersteunende. Die beperkt zich tot coördineren en faciliteren.

In meerdere wijken bijeenkomsten
Het streven is dat in tenminste 6 wijken van Dordrecht een groep bewoners een bijeenkomst over armoede organiseert. Als er in andere gemeenten van de Drechtsteden belangstelling is bij een groep bewoners om een activiteit te organiseren kan dit uiteraard. Organisaties die hun medewerking willen verlenen door bewoners uit te nodigen en te faciliteren zijn van harte welkom. Vooral bewoners- en cliëntenraden komen hierbij in beeld, want de bewoners staan centraal.

Op de Dag van de Armoede van 17 oktober is er een afsluitende manifestatie waar bewoners hun activiteiten presenteren, in schouwburg Kunstmin.