‘Pleisters plakken’ en ‘Vruchten plukken’

‘Pleisters plakken’ en ‘Vruchten plukken’

Ophogen van het minimumloon, koppelen van de AOW aan de loonstijgingen, een basisbudgetbeheer: ideeën van politieke partijen om armoede in Nederland te bestrijden. In aanloop van de verkiezingen bepalen politici welke doelen zij de komende jaren hopen te realiseren. Wij maakten een rondje langs de fracties. Vinden zij de armoedebestrijding van afgelopen jaren geslaagd, wat kan er beter, zijn ze blij met de voedselbank, maar ook: vinden ze dat armoede in Nederland bestaat? EenVandaag stuurde acht politieke partijen die er in de meest recente peiling van EenVandaag het beste voor staan een korte vragenlijst over armoede. U leest de visies van Sadet Karabulut van de SP, Linda Voortman van GroenLinks, Keklik Yücel van de PvdA, Pieter Heerma van het CDA, Fatma Koser Kaya van D66, Perjan Moors van de VVD en Henk Krol van 50Plus. Alleen van de PVV hebben we op meerdere mails, telefoontjes, tweets en sms’jes geen bericht terug ontvangen.

1. Bestaat er armoede in Nederland? Met uitzondering van de VVD geven alle partijen direct aan dat ze vinden dat er armoede is. D66, CDA, 50Plus, PvdA en GroenLinks geven aan dat “niet mee kunnen doen” armoede is. “Armoede houdt ook schaamte en sociale uitsluiting in, doordat je bijvoorbeeld geen geld hebt voor een kopje koffie of een sportclub”, aldus GroenLinks. De SP wijst ook naar de half miljoen mensen die werken, maar daarmee te weinig verdienen voor een bestaanszekerheid. De VVD stelt: “hoewel je in vergelijking met sommige andere landen in Nederland niet kunt spreken van armoede, zijn er mensen die het financieel aanzienlijk moeilijker hebben dan de gemiddelde Nederlander.”

2. Wordt er goed beleid gevoerd om armoede te bestrijden, wat kan er beter? Het is niet verwonderlijk dat de twee partijen die de afgelopen jaren het kabinet vormden antwoorden op deze vraag dat “het moeilijke jaren waren” (PvdA), er “hard gewerkt” is (VVD), daar nu “de vruchten van geplukt worden” (VVD) en ze de “armoedetrend hebben weten te keren” (PvdA). Het SCP stelt inderdaad dat hoewel sinds 2007 tot 2013 de armoede met 48 procent toenam, in 2014 weer een daling te zien is. Hardnekkig blijft echter de langdurige armoede. Die stijgt. Oppositiepartij 50Plus vindt het beleid niet goed genoeg. “Het armoedecijfer loopt onvoldoende terug.” De partij wil onderzocht hebben of het sociaal minimum wel hoog genoeg is. De SP beschrijft het armoedebeleid van de afgelopen jaren als “pleisters plakken”. De partij stelt dat het inkomen van veel mensen onder druk is komen te staan als gevolg van de bezuinigingen. Zij willen daarom onder andere het minimumloon verhogen, ontslagvergoeding verdubbelen en het systeem van toeslagen vereenvoudigen. Dat veel mensen in het toeslagensysteem vastlopen erkent ook GroenLinks. Ook zij willen dit vereenvoudigen en ze willen kwijtscheldingen voor mensen met problematische schulden. Volgens GroenLinks is de kloof tussen arm en rijk groter geworden door het kabinetsbeleid. Het CDA benadrukt dat vooral gemeentes een belangrijke taak hebben bij armoedebestrijding, zij kunnen maatwerk leveren. Ook het CDA ziet dat mensen vastlopen door de steeds meer ingewikkelde samenleving. De partij heeft zich eraan gestoord dat staatssecretaris Klijnsma veel wetgeving in het vooruitzicht stelde, maar dat de processen wel erg traag verliepen. D66 wil extra inzetten op het voorkomen en oplossen van schulden met een budgetplan en “een abonnement op een financiële hulpdienst.” Zij zien werk en onderwijs als de beste manieren om armoede te bestrijden en willen daarin investeren. De PvdA heeft in het nieuwe verkiezingsprogramma opgenomen te pleiten voor één incassobureau voor alle Rijksdiensten. Daarmee hopen ze schuldeisers en schuldenaren meer overzicht te geven en te voorkomen dat schulden zich verdiepen. De VVD vindt dat we met onder andere “gesubsidieerde huizen, zorg- en huurtoeslag, bijstand en betalingsregelingen” een goed vangnet hebben voor mensen die weinig te besteden hebben.

3. In 2017 bestaat de voedselbank in Nederland 15 jaar. Is deze verjaardag een schande of een zegen? Geen enkele partij noemt de verjaardag van de voedselbank ronduit een schande. Ook niet ronduit een zegen trouwens. De VVD vindt dat de voedselbank laat zien “dat de Nederlandse samenleving krachtig en weerbaar is en dat de mensen met problemen niet altijd meteen naar de overheid hoeven te kijken. De overheid kan niet alle problemen altijd maar oplossen.” Alle andere partijen benoemen vooral dat er twee kanten zijn aan de medaille. Nederland is een welvarend land waarin het “simpelweg treurig” (PvdA) is dat er een voedselbank nodig is. Vrijwilligers die zich bij deze armoedeverlichting inzetten, worden geroemd. Maar de verjaardag wordt ook gezien als een stimulans armoede beter te bestrijden. GroenLinks: “De overheid moet zich dit aantrekken, zodat mensen niet meer naar de voedselbank hoeven.” D66: “Zolang er armoede is, is het bestaan van de voedselbank een zegen. […] Het is echter ook een wake up call.” In 2006 schreef de PvdA in het verkiezingsprogramma dat voedselbanken zouden moeten verdwijnen. Nu schrijven ze zich “er niet bij neer te leggen.” Het CDA zegt dat de overheid nog meer de samenwerking moet zoeken met voedselbanken, en kerken, om armoede tegen te gaan.

Artikel van 24.12.2016 / Geld en Werk, Binnenland, Redactie Joyce Boverhuis

‘Verzamelen plakplaatjes album Dordrecht 800 jaar stad voor alle Dordtenaren mogelijk’

‘Verzamelen plakplaatjes album Dordrecht 800 jaar stad voor alle Dordtenaren mogelijk’

Dit zegt woordvoerder Jan Willem Lemkes van de actievoerende Dordtse supermarkten in de uitzending van Studio De Witt van Ben Corino op zaterdag 9 januari 2021. Eerder deze week boden zeven zelfstandige supermarkt ondernemers aan alle inwoners van Dordrecht een cadeau. Een plakplaatjes album over de 800 jarige geschiedenis van de stad. De verzamelplaatjes kunnen de Dordtenaren gedurende 9 weken sparen door boodschappen te doen bij een van de deelnemende supermarkten.

Gemeenteraadslid Irene Koene van Gewoon Dordt uitte in het Algemeen Dagblad/De Dordtenaar kritiek op deze actie. Minima of mensen onder armoede grens zouden worden uitgesloten. Maar haar kritiek richt zich vooral op de gemeente. Die had er in haar ogen voor moeten zorgen dat de actie voor iedereen toegankelijk had moet zijn. De actie is wel voor iedereen mogelijk, zegt Lemkes, ook voor aankopen van bijvoorbeeld een pot knakworsten worden de plakplaatje verstrekt. Riet Duykers van het Platform ten Armoede Drechtsteden pleit ervoor dat ook de klanten van de Voedselbank mee kunnen doen aan de actie. Lemkes reageerde hier positief op en gaat dit bespreken met de overige supermarkt ondernemers en de Voedselbank.

Beluister hier de radiouitzending van Studio De Witt

Hulp bieden bij financiële gevolgen coronacrisis

Hulp bieden bij financiële gevolgen coronacrisis

Opeens was alles anders door corona en stond 2020 volledig in het teken van een gezondheidscrisis. Maar we moeten er samen voor zorgen dat de coronacrisis niet leidt tot een armoede- en schuldencrisis. Tot nu toe is onze maatschappij ruimhartig, flexibel en begripvol naar iedereen die het (financieel) zwaar heeft. Maar als die coronasolidariteit afneemt, komen grote groepen in de problemen. Het Nibud helpt en drukt professionals en de maatschappij op het hart hulp te bieden waar nodig en coronasolidariteit te tonen. Nu, in 2021 én daarna. Ik wens u, namens het voltallige Nibud-team, alvast fijne feestdagen en een financieel gezond 2021

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

Woonbond: Stel paal en perk aan tijdelijke huurcontracten

Woonbond: Stel paal en perk aan tijdelijke huurcontracten

Bijna de helft van de woningzoekenden op de particuliere huurmarkt wordt opgezadeld met een tijdelijk huurcontract, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Trouw en De Groene Amsterdammer. De Woonbond wil dat de inzet van tijdelijke contracten aan banden wordt gelegd. Nu kunnen commerciële verhuurders die inzetten wanneer ze willen, en dat gebeurt dus ook massaal. Bij 47 procent van de verhuringen uit de steekproef werd een tijdelijk contract aangeboden. Sinds 2016 is het mogelijk om een huurcontract van maximaal twee jaar aan te bieden. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Wij willen een einde aan deze draaideurcontracten waarmee huurders zo weer op straat staan. Het zorgt ervoor dat huurders minder makkelijk aan de bel trekken bij slecht onderhoud, of een te hoge huur of servicekosten. Aan het eind van de rit staan ze op straat en gaat de woning opnieuw in de tijdelijke verhuur tegen een nog hogere prijs. Wie nu de huurmarkt op komt is gedoemd in woononzekerheid te leven.’

Bij de invoering beloofde toenmalig minister van Wonen Stef Blok (VVD) dat vaste huurcontracten de norm zouden blijven. Winkels: ‘Dat fabeltje is nu in ieder geval onderuit gehaald’. Volgend jaar wordt de wet Doorstroming Huurmarkt die de tijdelijke contracten mogelijk maakten, geëvalueerd. Toch heeft minister Ollongren in een recent wetsvoorstel een uitbreiding van de de mogelijkheden voor tijdelijke contracten opgenomen. Winkels: ‘Bizar, aangezien we zien hoe deze contracten de positie van huurders hebben verslechterd.’ De wet ligt nu ter consultatie. GroenLinks en PvdA komen juist met een wetsvoorstel om de tijdelijke contracten af te schaffen. De Woonbond heeft samen met burgerbeweging DeGoedeZaak een petitie tegen de wooncrisis lopen, waarin ook de oproep wordt gedaan deze draaideurcontracten aan te pakken. Die is inmiddels ruim 13.000 keer getekend. Winkels: ‘Huurders verdienen woonzekerheid. Het is tijd dat het kabinet dat ook inziet.’

Overgenomen uit Nieuwsbrief 150 van de Rotterdamse Sociale Alliantie, 10 december 2020

Toeslagen kwijt bij bijzonder inkomen – verzoek om buiten beschouwing te laten verruimd naar 5 jaar

Toeslagen kwijt bij bijzonder inkomen – verzoek om buiten beschouwing te laten verruimd naar 5 jaar

Veel mensen realiseren zich niet dat door bijzonder inkomen, zoals het afkopen van een pensioen of nabetaling van inkomen, door het hogere jaarinkomen een deel van de huurtoeslag of zelfs alles terugbetaald moet worden. Het doen van een aanvraag om dat eenmalige inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag is eenvoudig, maar lang niet iedereen is hiervan op de hoogte (zelfs de belastingtelefoon wijst bij telefonisch contact over het terug betalen bedrag niet altijd op deze mogelijkheid). Goed nieuws voor wie zich in deze situatie bevond. Onlangs werd de termijn om dit verzoek in te dienen verruimd van 6 maanden naar 5 jaar. Dit kan met terugwerkende kracht, zelfs als een verzoek van de afgelopen 5 jaar eerder werd afgewezen wegens overschrijding van de bezwaartermijn!

Er zijn bijzondere situaties waarin u geen toeslag krijgt of minder toeslag, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties: U hebt bijzonder inkomen, zoals een afkoopsom, een bijzondere uitkering of een nabetaling. Een ex-medebewoner woont langer dan 1 jaar ergens anders, maar telt nog mee voor huurtoeslag, waardoor u minder krijgt. U verzorgt iemand bij u thuis en daardoor krijgt u minder huurtoeslag. U hebt bijzonder vermogen, zoals een vergoeding voor leed dat u is aangedaan. Of uw kind heeft vermogen waar u zelf niet bij kunt. Als er rekening wordt gehouden met uw bijzondere situatie zou u misschien wel toeslag krijgen. Of meer toeslag dan u nu krijgt.

U kunt ons daarom vragen te kijken naar uw bijzondere situatie. U doet dan een ‘verzoek bijzondere situatie’. Of een ‘verzoek bijzonder vermogen’. Eerder kon u een verzoek doen tot 6 weken na de definitieve berekening van uw toeslag. Of tot 6 weken na een beslissing op uw bezwaar. Dit was voor veel mensen te kort. Daarom is deze termijn vanaf dit jaar verlengd naar 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Hebt u geen verzoek gedaan, terwijl er wel sprake is van een bijzondere situatie? Of hebt u wel een verzoek gedaan maar is dat afgewezen omdat dit te laat was? Dan kunt u nu alsnog een verzoek doen. Wilt u een verzoek doen over 2015? Dan moet dat vóór 1 januari 2021. Wilt u een verzoek doen? Dan kan dat met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Gaat het om vermogen dat u niet wilt laten meetellen? Gebruik dan het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen.zondere-situatie-verlengd-naar-5-jaar

Klik hier voor meer informatie