‘Verzamelen plakplaatjes album Dordrecht 800 jaar stad voor alle Dordtenaren mogelijk’

‘Verzamelen plakplaatjes album Dordrecht 800 jaar stad voor alle Dordtenaren mogelijk’

Dit zegt woordvoerder Jan Willem Lemkes van de actievoerende Dordtse supermarkten in de uitzending van Studio De Witt van Ben Corino op zaterdag 9 januari 2021. Eerder deze week boden zeven zelfstandige supermarkt ondernemers aan alle inwoners van Dordrecht een cadeau. Een plakplaatjes album over de 800 jarige geschiedenis van de stad. De verzamelplaatjes kunnen de Dordtenaren gedurende 9 weken sparen door boodschappen te doen bij een van de deelnemende supermarkten.

Gemeenteraadslid Irene Koene van Gewoon Dordt uitte in het Algemeen Dagblad/De Dordtenaar kritiek op deze actie. Minima of mensen onder armoede grens zouden worden uitgesloten. Maar haar kritiek richt zich vooral op de gemeente. Die had er in haar ogen voor moeten zorgen dat de actie voor iedereen toegankelijk had moet zijn. De actie is wel voor iedereen mogelijk, zegt Lemkes, ook voor aankopen van bijvoorbeeld een pot knakworsten worden de plakplaatje verstrekt. Riet Duykers van het Platform ten Armoede Drechtsteden pleit ervoor dat ook de klanten van de Voedselbank mee kunnen doen aan de actie. Lemkes reageerde hier positief op en gaat dit bespreken met de overige supermarkt ondernemers en de Voedselbank.

Beluister hier de radiouitzending van Studio De Witt

Hulp bieden bij financiële gevolgen coronacrisis

Hulp bieden bij financiële gevolgen coronacrisis

Opeens was alles anders door corona en stond 2020 volledig in het teken van een gezondheidscrisis. Maar we moeten er samen voor zorgen dat de coronacrisis niet leidt tot een armoede- en schuldencrisis. Tot nu toe is onze maatschappij ruimhartig, flexibel en begripvol naar iedereen die het (financieel) zwaar heeft. Maar als die coronasolidariteit afneemt, komen grote groepen in de problemen. Het Nibud helpt en drukt professionals en de maatschappij op het hart hulp te bieden waar nodig en coronasolidariteit te tonen. Nu, in 2021 én daarna. Ik wens u, namens het voltallige Nibud-team, alvast fijne feestdagen en een financieel gezond 2021

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud

Woonbond: Stel paal en perk aan tijdelijke huurcontracten

Woonbond: Stel paal en perk aan tijdelijke huurcontracten

Bijna de helft van de woningzoekenden op de particuliere huurmarkt wordt opgezadeld met een tijdelijk huurcontract, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Trouw en De Groene Amsterdammer. De Woonbond wil dat de inzet van tijdelijke contracten aan banden wordt gelegd. Nu kunnen commerciële verhuurders die inzetten wanneer ze willen, en dat gebeurt dus ook massaal. Bij 47 procent van de verhuringen uit de steekproef werd een tijdelijk contract aangeboden. Sinds 2016 is het mogelijk om een huurcontract van maximaal twee jaar aan te bieden. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Wij willen een einde aan deze draaideurcontracten waarmee huurders zo weer op straat staan. Het zorgt ervoor dat huurders minder makkelijk aan de bel trekken bij slecht onderhoud, of een te hoge huur of servicekosten. Aan het eind van de rit staan ze op straat en gaat de woning opnieuw in de tijdelijke verhuur tegen een nog hogere prijs. Wie nu de huurmarkt op komt is gedoemd in woononzekerheid te leven.’

Bij de invoering beloofde toenmalig minister van Wonen Stef Blok (VVD) dat vaste huurcontracten de norm zouden blijven. Winkels: ‘Dat fabeltje is nu in ieder geval onderuit gehaald’. Volgend jaar wordt de wet Doorstroming Huurmarkt die de tijdelijke contracten mogelijk maakten, geëvalueerd. Toch heeft minister Ollongren in een recent wetsvoorstel een uitbreiding van de de mogelijkheden voor tijdelijke contracten opgenomen. Winkels: ‘Bizar, aangezien we zien hoe deze contracten de positie van huurders hebben verslechterd.’ De wet ligt nu ter consultatie. GroenLinks en PvdA komen juist met een wetsvoorstel om de tijdelijke contracten af te schaffen. De Woonbond heeft samen met burgerbeweging DeGoedeZaak een petitie tegen de wooncrisis lopen, waarin ook de oproep wordt gedaan deze draaideurcontracten aan te pakken. Die is inmiddels ruim 13.000 keer getekend. Winkels: ‘Huurders verdienen woonzekerheid. Het is tijd dat het kabinet dat ook inziet.’

Overgenomen uit Nieuwsbrief 150 van de Rotterdamse Sociale Alliantie, 10 december 2020

Toeslagen kwijt bij bijzonder inkomen – verzoek om buiten beschouwing te laten verruimd naar 5 jaar

Toeslagen kwijt bij bijzonder inkomen – verzoek om buiten beschouwing te laten verruimd naar 5 jaar

Veel mensen realiseren zich niet dat door bijzonder inkomen, zoals het afkopen van een pensioen of nabetaling van inkomen, door het hogere jaarinkomen een deel van de huurtoeslag of zelfs alles terugbetaald moet worden. Het doen van een aanvraag om dat eenmalige inkomen buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag is eenvoudig, maar lang niet iedereen is hiervan op de hoogte (zelfs de belastingtelefoon wijst bij telefonisch contact over het terug betalen bedrag niet altijd op deze mogelijkheid). Goed nieuws voor wie zich in deze situatie bevond. Onlangs werd de termijn om dit verzoek in te dienen verruimd van 6 maanden naar 5 jaar. Dit kan met terugwerkende kracht, zelfs als een verzoek van de afgelopen 5 jaar eerder werd afgewezen wegens overschrijding van de bezwaartermijn!

Er zijn bijzondere situaties waarin u geen toeslag krijgt of minder toeslag, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties: U hebt bijzonder inkomen, zoals een afkoopsom, een bijzondere uitkering of een nabetaling. Een ex-medebewoner woont langer dan 1 jaar ergens anders, maar telt nog mee voor huurtoeslag, waardoor u minder krijgt. U verzorgt iemand bij u thuis en daardoor krijgt u minder huurtoeslag. U hebt bijzonder vermogen, zoals een vergoeding voor leed dat u is aangedaan. Of uw kind heeft vermogen waar u zelf niet bij kunt. Als er rekening wordt gehouden met uw bijzondere situatie zou u misschien wel toeslag krijgen. Of meer toeslag dan u nu krijgt.

U kunt ons daarom vragen te kijken naar uw bijzondere situatie. U doet dan een ‘verzoek bijzondere situatie’. Of een ‘verzoek bijzonder vermogen’. Eerder kon u een verzoek doen tot 6 weken na de definitieve berekening van uw toeslag. Of tot 6 weken na een beslissing op uw bezwaar. Dit was voor veel mensen te kort. Daarom is deze termijn vanaf dit jaar verlengd naar 5 jaar na afloop van het jaar waarover het verzoek gaat. Hebt u geen verzoek gedaan, terwijl er wel sprake is van een bijzondere situatie? Of hebt u wel een verzoek gedaan maar is dat afgewezen omdat dit te laat was? Dan kunt u nu alsnog een verzoek doen. Wilt u een verzoek doen over 2015? Dan moet dat vóór 1 januari 2021. Wilt u een verzoek doen? Dan kan dat met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Gaat het om vermogen dat u niet wilt laten meetellen? Gebruik dan het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen.zondere-situatie-verlengd-naar-5-jaar

Klik hier voor meer informatie

Gedicht van Astrid van Pieterson: LICHT

Gedicht van Astrid van Pieterson: LICHT

LICHT
De Donkere dagen
van December
versterken ons verlangen naar licht
onbehagen transformeert
temidden van gezangen
versmelt tot welbehagen
een wonder wordt verricht
De duisternis gekeerd

De donkere dagen
bewegen ons
om aandachtig stil te staan
bij licht
dat flakkert in onze ziel
diepe bron van ons bestaan
die nimmer mag vervagen
waar vrede wordt gesticht
De duisternis verviel

De donkere dagen
sporen ons aan
het schijnsel door te geven
van licht
gevoed door zuiver liefde
gekoesterd tijdens leven
door elk mens voortgedragen
De duisternis doorkliefde

ASTRID van Pieterson
06-12-2020