Gratis Covid-19 zelftesten beschikbaar

Gratis Covid-19 zelftesten beschikbaar

Na de wegwerpmondkapjes heeft de overheid nu ook Covid-19 zelftesten* beschikbaar gesteld aan het Armoedefonds. We hebben mogelijk nog wel een tijd te maken met de maatregelen. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een gratis Covid-19 zelftest. Kan jouw organisatie de zelftesten uitdelen aan mensen die het financieel moeilijk hebben? Wil je de zelftesten inzetten voor je vrijwilligers binnen je organisatie? Vraag ze dan nu aan. De Covid-19 zelftest is per stuk verpakt. Covid-19 zelftesten aanvragen: Stuur een mail naar info@armoedefonds.nl met daarin:
– het aantal Covid-19 zelftesten dat je wilt ontvangen
– naam en telefoonnummer van een contactpersoon
– het afleveradres

Wees niet zuinig! Het doel is dat alle mensen die jullie helpen voorzien moeten kunnen worden van gratis Covid-19 zelftesten. We gaan ons best doen om aan alle aanvragen te voldoen. We kunnen nu nog geen exacte afleverdatum geven, wel krijg je bericht zodra het uitleveren van start gaat.

P.s. wij gaan ervan uit dat je begrijpt dat de Covid-19 zelftesten niet voor de verkoop zijn maar alleen gratis mogen worden weggegeven.

*Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. Bijvoorbeeld als je naar school of werk moet. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor toegang tot een evenement. Zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door sneltesten te gebruiken kunnen besmettingen eerder opgespoord worden. Dat zorgt voor meer veiligheid als je met mensen in contact komt.

Week van het Geld

Week van het Geld

De Week van het Geld beleeft van 22 t/m 26 maart 2021 zijn tiende editie. Oud en vertrouwd is inmiddels de opening door Koningin Maxima, de erevoorzitter van Wijzer in Geldzaken. Nieuw is dat de Week van het Geld helemaal online te volgen is. Leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op het MBO kunnen live dagelijks de online uitzendingen volgen.

‘Pleisters plakken’ en ‘Vruchten plukken’

‘Pleisters plakken’ en ‘Vruchten plukken’

Ophogen van het minimumloon, koppelen van de AOW aan de loonstijgingen, een basisbudgetbeheer: ideeën van politieke partijen om armoede in Nederland te bestrijden. In aanloop van de verkiezingen bepalen politici welke doelen zij de komende jaren hopen te realiseren. Wij maakten een rondje langs de fracties. Vinden zij de armoedebestrijding van afgelopen jaren geslaagd, wat kan er beter, zijn ze blij met de voedselbank, maar ook: vinden ze dat armoede in Nederland bestaat? EenVandaag stuurde acht politieke partijen die er in de meest recente peiling van EenVandaag het beste voor staan een korte vragenlijst over armoede. U leest de visies van Sadet Karabulut van de SP, Linda Voortman van GroenLinks, Keklik Yücel van de PvdA, Pieter Heerma van het CDA, Fatma Koser Kaya van D66, Perjan Moors van de VVD en Henk Krol van 50Plus. Alleen van de PVV hebben we op meerdere mails, telefoontjes, tweets en sms’jes geen bericht terug ontvangen.

1. Bestaat er armoede in Nederland? Met uitzondering van de VVD geven alle partijen direct aan dat ze vinden dat er armoede is. D66, CDA, 50Plus, PvdA en GroenLinks geven aan dat “niet mee kunnen doen” armoede is. “Armoede houdt ook schaamte en sociale uitsluiting in, doordat je bijvoorbeeld geen geld hebt voor een kopje koffie of een sportclub”, aldus GroenLinks. De SP wijst ook naar de half miljoen mensen die werken, maar daarmee te weinig verdienen voor een bestaanszekerheid. De VVD stelt: “hoewel je in vergelijking met sommige andere landen in Nederland niet kunt spreken van armoede, zijn er mensen die het financieel aanzienlijk moeilijker hebben dan de gemiddelde Nederlander.”

2. Wordt er goed beleid gevoerd om armoede te bestrijden, wat kan er beter? Het is niet verwonderlijk dat de twee partijen die de afgelopen jaren het kabinet vormden antwoorden op deze vraag dat “het moeilijke jaren waren” (PvdA), er “hard gewerkt” is (VVD), daar nu “de vruchten van geplukt worden” (VVD) en ze de “armoedetrend hebben weten te keren” (PvdA). Het SCP stelt inderdaad dat hoewel sinds 2007 tot 2013 de armoede met 48 procent toenam, in 2014 weer een daling te zien is. Hardnekkig blijft echter de langdurige armoede. Die stijgt. Oppositiepartij 50Plus vindt het beleid niet goed genoeg. “Het armoedecijfer loopt onvoldoende terug.” De partij wil onderzocht hebben of het sociaal minimum wel hoog genoeg is. De SP beschrijft het armoedebeleid van de afgelopen jaren als “pleisters plakken”. De partij stelt dat het inkomen van veel mensen onder druk is komen te staan als gevolg van de bezuinigingen. Zij willen daarom onder andere het minimumloon verhogen, ontslagvergoeding verdubbelen en het systeem van toeslagen vereenvoudigen. Dat veel mensen in het toeslagensysteem vastlopen erkent ook GroenLinks. Ook zij willen dit vereenvoudigen en ze willen kwijtscheldingen voor mensen met problematische schulden. Volgens GroenLinks is de kloof tussen arm en rijk groter geworden door het kabinetsbeleid. Het CDA benadrukt dat vooral gemeentes een belangrijke taak hebben bij armoedebestrijding, zij kunnen maatwerk leveren. Ook het CDA ziet dat mensen vastlopen door de steeds meer ingewikkelde samenleving. De partij heeft zich eraan gestoord dat staatssecretaris Klijnsma veel wetgeving in het vooruitzicht stelde, maar dat de processen wel erg traag verliepen. D66 wil extra inzetten op het voorkomen en oplossen van schulden met een budgetplan en “een abonnement op een financiële hulpdienst.” Zij zien werk en onderwijs als de beste manieren om armoede te bestrijden en willen daarin investeren. De PvdA heeft in het nieuwe verkiezingsprogramma opgenomen te pleiten voor één incassobureau voor alle Rijksdiensten. Daarmee hopen ze schuldeisers en schuldenaren meer overzicht te geven en te voorkomen dat schulden zich verdiepen. De VVD vindt dat we met onder andere “gesubsidieerde huizen, zorg- en huurtoeslag, bijstand en betalingsregelingen” een goed vangnet hebben voor mensen die weinig te besteden hebben.

3. In 2017 bestaat de voedselbank in Nederland 15 jaar. Is deze verjaardag een schande of een zegen? Geen enkele partij noemt de verjaardag van de voedselbank ronduit een schande. Ook niet ronduit een zegen trouwens. De VVD vindt dat de voedselbank laat zien “dat de Nederlandse samenleving krachtig en weerbaar is en dat de mensen met problemen niet altijd meteen naar de overheid hoeven te kijken. De overheid kan niet alle problemen altijd maar oplossen.” Alle andere partijen benoemen vooral dat er twee kanten zijn aan de medaille. Nederland is een welvarend land waarin het “simpelweg treurig” (PvdA) is dat er een voedselbank nodig is. Vrijwilligers die zich bij deze armoedeverlichting inzetten, worden geroemd. Maar de verjaardag wordt ook gezien als een stimulans armoede beter te bestrijden. GroenLinks: “De overheid moet zich dit aantrekken, zodat mensen niet meer naar de voedselbank hoeven.” D66: “Zolang er armoede is, is het bestaan van de voedselbank een zegen. […] Het is echter ook een wake up call.” In 2006 schreef de PvdA in het verkiezingsprogramma dat voedselbanken zouden moeten verdwijnen. Nu schrijven ze zich “er niet bij neer te leggen.” Het CDA zegt dat de overheid nog meer de samenwerking moet zoeken met voedselbanken, en kerken, om armoede tegen te gaan.

Artikel van 24.12.2016 / Geld en Werk, Binnenland, Redactie Joyce Boverhuis

‘Verzamelen plakplaatjes album Dordrecht 800 jaar stad voor alle Dordtenaren mogelijk’

‘Verzamelen plakplaatjes album Dordrecht 800 jaar stad voor alle Dordtenaren mogelijk’

Dit zegt woordvoerder Jan Willem Lemkes van de actievoerende Dordtse supermarkten in de uitzending van Studio De Witt van Ben Corino op zaterdag 9 januari 2021. Eerder deze week boden zeven zelfstandige supermarkt ondernemers aan alle inwoners van Dordrecht een cadeau. Een plakplaatjes album over de 800 jarige geschiedenis van de stad. De verzamelplaatjes kunnen de Dordtenaren gedurende 9 weken sparen door boodschappen te doen bij een van de deelnemende supermarkten.

Gemeenteraadslid Irene Koene van Gewoon Dordt uitte in het Algemeen Dagblad/De Dordtenaar kritiek op deze actie. Minima of mensen onder armoede grens zouden worden uitgesloten. Maar haar kritiek richt zich vooral op de gemeente. Die had er in haar ogen voor moeten zorgen dat de actie voor iedereen toegankelijk had moet zijn. De actie is wel voor iedereen mogelijk, zegt Lemkes, ook voor aankopen van bijvoorbeeld een pot knakworsten worden de plakplaatje verstrekt. Riet Duykers van het Platform ten Armoede Drechtsteden pleit ervoor dat ook de klanten van de Voedselbank mee kunnen doen aan de actie. Lemkes reageerde hier positief op en gaat dit bespreken met de overige supermarkt ondernemers en de Voedselbank.

Beluister hier de radiouitzending van Studio De Witt

Hulp bieden bij financiële gevolgen coronacrisis

Hulp bieden bij financiële gevolgen coronacrisis

Opeens was alles anders door corona en stond 2020 volledig in het teken van een gezondheidscrisis. Maar we moeten er samen voor zorgen dat de coronacrisis niet leidt tot een armoede- en schuldencrisis. Tot nu toe is onze maatschappij ruimhartig, flexibel en begripvol naar iedereen die het (financieel) zwaar heeft. Maar als die coronasolidariteit afneemt, komen grote groepen in de problemen. Het Nibud helpt en drukt professionals en de maatschappij op het hart hulp te bieden waar nodig en coronasolidariteit te tonen. Nu, in 2021 én daarna. Ik wens u, namens het voltallige Nibud-team, alvast fijne feestdagen en een financieel gezond 2021

Arjan Vliegenthart, directeur Nibud