Woensdag 8 mei: Bijeenkomst ‘Weg uit de armoede, opgroeien met perspectief’

Woensdag 8 mei: Bijeenkomst ‘Weg uit de armoede, opgroeien met perspectief’

Woensdagavond 8 mei 2019 wordt de bijeenkomst gehouden: ‘Weg uit de armoede, opgroeien met perspectief’. In de Buitenwacht, van 19.30-21.30 uur. Platform tegen Armoede in de Drechtsteden organiseert deze avond. Kees Thies is de avondvoorzitter. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerdere bijeenkomsten over armoede met de politiek. Wat is er sindsdien gebeurd?

Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, opent de avond

Stand van zaken:
Wat is er gebeurd sinds de armoedebijeenkomsten van 21 februari en 17 oktober j.l.? Nalopen van de signaleringen en toezeggingen. Wat zijn de acties van de politici geweest? Zijn er resultaten te melden? Wat merken de burgers hiervan?

Na de pauze gaat het over de voorbeelden in andere steden, zoals Rotterdam (kinderombudsvrouw) en Utrecht.

Discussie met de zaal, politici en wethouder Peter Heijkoop.

Conclusies en verdere afspraken.

Adviseur geldzaken bij Sociale Dienst Drechtsteden

Adviseur geldzaken bij Sociale Dienst Drechtsteden

Sinds begin 2018 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) twee adviseurs Geldzaken aangesteld om aan inwoners van de Drechtsteden laagdrempelige hulp bij financiële kwesties te bieden. Dit is mede gedaan om gehoor te geven aan de oproep van de Cliëntenraad regio Drechtsteden en het Platform tegen Armoede Drechtsteden om daadwerkelijke ondersteuning te bieden bij het aanvragen van financiële regelingen. De dienstverlening slaat aan: het aantal mensen dat op de een of andere manier geholpen is door de adviseurs bedraagt tot nu toe al boven de 800. Indien het nodig is wordt samengewerkt met interne afdelingen van de SDD en externe organisaties.

Vragen die inwoners kunnen helpen bij een eventuele hulpvraag:

• Zijn uw inkomsten en uitgaven in balans? • Weet u voor welke toeslagen u in aanmerking komt? • Klopt de beslagvrije voet? • Is er hulp nodig bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier? • Het doen van aangifte belastingdienst? • Gaat u trouwen/samenwonen wat zijn de gevolgen? • Gaat u werken of krijgt u ontslag? Wat moet u doen? • Heeft u schulden? Waar kan u naar toe? • Wordt u kind 18 jaar? Wat moet hij/zij regelen? • Gaat u met pensioen?

Op basis van deze vragen en onderwerpen kunnen de adviseurs helpen met::

• Informeren en adviseren over aanvullende inkomens- en voorzieningen en daarbij behorende wet- en regelgeving • Uitleg geven bij complexe financiële vraagstukken • Ondersteuning bij het invullen van formulieren voor kwijtschelding, belastingen (toeslagen en inkomstenbelasting) • Informatie over bijzondere bijstand • Berekenen van de beslagvrije voet • Signaleren en doorverwijzen • Huisbezoeken op verzoek van collega’s, ketenpartners en wanneer de klant aantoonbaar immobiel is • Etc.

Daarnaast participeren de adviseurs in diverse projecten, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen.

INFO: Inwoners van de Drechtsteden kunnen zonder afspraak binnenlopen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag- en donderdagmiddag en op vrijdag kunt u alleen terecht met een afspraak.

Een afspraak maken kan via onze Klantenservice telefoonnummer: 078-7708910, via WhatsApp 06-36241662 of via de website.

‘Zorgen Voor Perspectief’ – Wereld Armoededag woensdag 17 oktober 2018

‘Zorgen Voor Perspectief’ – Wereld Armoededag woensdag 17 oktober 2018

Op Wereld Armoededag – woensdag 17 oktober 2018 – is er van 15.00 – 21.30 uur in De Buitenwacht de bijeenkomst over Armoede. Zoals ieder jaar organiseert het Platform tegen Armoede deze bijeenkomst met politici, bewoners, organisaties, professionals en ambtenaren. We zijn nu weer een jaar verder en wat is de stand van zaken.

Gespreksleider is Kees Thies

Programma:

15.00 – 17.00: Opening door Riet Duykers Voorzitter De Buitenwacht | Gesprek met Lokale Platforms tegen Armoede Drechtsteden, professionals en ambtenaren sociaal domein. Wat is de stand van zaken nu t.o.v. bevindingen en afspraken in oktober 2017?

17.30 – 19.00: Voor bewoners, professionals, ambtenaren en politici Tafelgesprekken met maaltijd

19.00 – 21.30: Inleiding van wethouder Peter Heijkoop over het regerings- beleid en situatie in Dordrecht en Drechtsteden. Gesprek met politici en bewoners over Armoede in Dordrecht en Drechtsteden. Alle politici zeiden in maart j.l. dat Armoedebestrijding prioriteit heeft. Wat merken onze bewoners hiervan?

Graag aanmelden i.v.m. maaltijd via: info@platformtegenarmoede.nl

13 September 2018 – Conferentie ‘ Samen tegen Armoede’

13 September 2018 – Conferentie ‘ Samen tegen Armoede’

Donderdag 13 september 2018 wordt de Conferentie ‘Samen tegen Armoede’ gehouden bij De Hoop, Provincialeweg 122 te Dordrecht. Van 8.45 uur tot 13.00 uur. Er worden o.a. 5 Workshops gehouden, een Lezing over Geldstress en een Paneldiscussie.

Gemeente Dordrecht is opdrachtgever en financier. Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is een van de organisatoren. Riet Duykers, voorzitter van het Platform: “Armoedebestrijding is geen liefdadigheid maar rechtvaardigheid (Mandela)”. MEE en Vivenz zijn de andere organisatoren.

Ongeveer 6000 huishoudens moeten rondkomen van een minimum inkomen. Zo’n 10.000 huishoudens lopen risico op problematische schulden. Veel kinderen in onze stad leven in armoede. Dat vinden we niet acceptabel.

Je kunt je aanmelden voor de Conferentie via: mh.degroot.2@dordrecht.nl

Vergaderplanning 2018

Vergaderplanning 2018
Elke tweede woensdag van de maand 15:00 uur -17:00 uur in De Buitenwacht

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 14 maart
 • 11 april
 • 9 mei
 • 13 juni
 • 11 juli
 • 8 augustus onder voorbehoud
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 17 oktober Wereldarmoededag
 • 14 november
 • 12 december
  30/11/2017