‘Zorgen Voor Perspectief’ – Wereld Armoededag woensdag 17 oktober 2018

‘Zorgen Voor Perspectief’ – Wereld Armoededag woensdag 17 oktober 2018

Op Wereld Armoededag – woensdag 17 oktober 2018 – is er van 15.00 – 21.30 uur in De Buitenwacht de bijeenkomst over Armoede. Zoals ieder jaar organiseert het Platform tegen Armoede deze bijeenkomst met politici, bewoners, organisaties, professionals en ambtenaren. We zijn nu weer een jaar verder en wat is de stand van zaken.

Gespreksleider is Kees Thies

Programma:

15.00 – 17.00: Opening door Riet Duykers Voorzitter De Buitenwacht | Gesprek met Lokale Platforms tegen Armoede Drechtsteden, professionals en ambtenaren sociaal domein. Wat is de stand van zaken nu t.o.v. bevindingen en afspraken in oktober 2017?

17.30 – 19.00: Voor bewoners, professionals, ambtenaren en politici Tafelgesprekken met maaltijd

19.00 – 21.30: Inleiding van wethouder Peter Heijkoop over het regerings- beleid en situatie in Dordrecht en Drechtsteden. Gesprek met politici en bewoners over Armoede in Dordrecht en Drechtsteden. Alle politici zeiden in maart j.l. dat Armoedebestrijding prioriteit heeft. Wat merken onze bewoners hiervan?

Graag aanmelden i.v.m. maaltijd via: info@platformtegenarmoede.nl

13 September 2018 – Conferentie ‘ Samen tegen Armoede’

13 September 2018 – Conferentie ‘ Samen tegen Armoede’

Donderdag 13 september 2018 wordt de Conferentie ‘Samen tegen Armoede’ gehouden bij De Hoop, Provincialeweg 122 te Dordrecht. Van 8.45 uur tot 13.00 uur. Er worden o.a. 5 Workshops gehouden, een Lezing over Geldstress en een Paneldiscussie.

Gemeente Dordrecht is opdrachtgever en financier. Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is een van de organisatoren. Riet Duykers, voorzitter van het Platform: “Armoedebestrijding is geen liefdadigheid maar rechtvaardigheid (Mandela)”. MEE en Vivenz zijn de andere organisatoren.

Ongeveer 6000 huishoudens moeten rondkomen van een minimum inkomen. Zo’n 10.000 huishoudens lopen risico op problematische schulden. Veel kinderen in onze stad leven in armoede. Dat vinden we niet acceptabel.

Je kunt je aanmelden voor de Conferentie via: mh.degroot.2@dordrecht.nl

Vergaderplanning 2018

Vergaderplanning 2018
Elke tweede woensdag van de maand 15:00 uur -17:00 uur in De Buitenwacht

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 14 maart
 • 11 april
 • 9 mei
 • 13 juni
 • 11 juli
 • 8 augustus onder voorbehoud
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 17 oktober Wereldarmoededag
 • 14 november
 • 12 december
  30/11/2017

18 september 2017 – Debat Armoede & Maatschappij

Debat: Armoede & Maatschappij – 18 september 2017
Hoe kan armoede worden bestreden? Inleider is Roeland van Geuns, lector Armoede Inventies aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Riet Duykers en Ton Wulfert zijn de tegensprekers en gaan in op de praktijksituatie in Dordrecht. Riet Duykers is voorzitter van de Buitenwacht en van het Platform tegen Armoede en Ton Wulfert is secretaris van het Platform tegen Armoede en Stichting Urgente Noden Drechtsteden.