Vrouw & Licht

Vrouw & Licht

Op zaterdag 2 november 2019 is er in De Buitenwacht van 17 – 21 uur de bijeenkomst: Vrouw & Licht. Dan wordt onze verbondenheid met het licht in de wereld gevierd. Met persoonlijke verhalen van vrouwen uit het Jodendom, Islam, Christendom, Hindoeïsme en Humanisme. Met zang, dans, muziek en een gezamenlijke maaltijd.

M.m.v. De Buitenwacht, Dochters van Dordrecht en Stichting AGS.

Voor informatie en aanmelden: kantoor@buitenwachtdordrecht.nl

Op zoek naar ‘De Verborgen Parels’ op Wereldarmoededag

Op zoek naar ‘De Verborgen Parels’ op Wereldarmoededag

Donderdag 17 oktober 2019 organiseert het Platform tegen Armoede Drechtsteden in De Buitenwacht een bijeenkomst met wijkbewoners: Op zoek naar ‘De Verborgen Parels’.

Van 13.30 – 17.00 uur.

Op Zoek naar ‘De Verborgen Parels’:
Programma:

13.35 uur: Opening door RIET DUYKERS, voorzitter Platform tegen Armoede Drechtsteden; over doel van de middag: ‘De Verborgen Parels’ en bezuinigingen

13.45 uur: Protestliedjes met PETER DE JONG, troubadour

14.15 uur: In gesprek met wijkbewoners

15.30 uur: Terugkoppeling gesprekken over de verborgen parels

Concreet aan de slag in groepjes:

Maken van een Wijkfakkel

Opstellen van een Manifest tegen de bezuinigingen

Vervolg ‘De Verborgen Parels’ in andere wijken

17.00 uur: Afronding en uitnodiging tot maaltijd

Meer informatie: info@platformtegenarmoede.nl

Feestelijke Opening Geef het Dordt

Feestelijke Opening Geef het Dordt

Zaterdag 7 september 2019 wordt Geef het Dordt officieel geopend en organiseert Geef het Dordt een feestelijke dag – van 11 – 16 uur – met een braderie, muziek en verschillende activiteiten. Wethouder Peter Heijkoop zal de opening verrichten om 11 uur. Ook is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom. Adres: Merwedestraat 277 op de Staart.

 

Website GeldenzoDordt.nl helpt je als je moeite hebt om rond te komen

Website GeldenzoDordt.nl helpt je als je moeite hebt om rond te komen

De website GeldenzoDordrecht.nl is een website voor Dordtenaren met voorzieningen voor een makkelijker en leuker leven. Vooral als je moeite hebt om rond te komen.

Heb je moeite met rondkomen of houd je weinig geld over? In Dordrecht zijn veel initiatieven, voorzieningen en regelingen waar je kosteloos of tegen een kleine vergoeding terecht kunt. Op GeldenzoDordt.nl vind je zo overzichtelijk op een rij van leuke dingen doen tot hulp bij schulden, van andere mensen ontmoeten tot een bijdrage in schoolkosten bijvoorbeeld.

Maak een keuze bij leeftijd en gezinssamenstelling en klik op ‘Ontdek de voorzieningen’. Zo ontdek je de voorzieningen die passen bij jouw situatie. Wil je liever alles zien zonder een keuze te maken? Klik dan op ‘Naar alle voorzieningen’.

(Overgenomen van website GeldenzoDordt.nl)

IS WONEN IN DORDRECHT NOG WEL EEN GRONDRECHT?

IS WONEN IN DORDRECHT NOG WEL EEN GRONDRECHT?

“Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” (Grondwet artikel 22 lid 2)

Woensdag 12 juni 2019 organiseert het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden van 19:30 – 21:30 in De Buitenwacht Bosboom-Toussaintstraat 67 een bijeenkomst over Wonen. Iedereen is van harte welkom.

De woonlasten vormen een steeds groter deel van het inkomen Er komen steeds minder woningen met lage huren beschikbaar Wie bepalen dit eigenlijk en wat kan er aan worden gedaan?

BEWONERS AAN HET WOORD: KOM LUISTEREN EN PRAAT MEE

M.m.v. onder andere:
• Wethouder Dordrecht | Marco Stam
• Manager Wonen Trivire | MARianne levering
• Directeur Woonbron Dordrecht | Dennis Gerlof
• Participatieraad Trivire
• Participatieraad Woonbron
• Bond Precaire Woonvormen | Abel Heijkamp
• Drechtse Stromen | Theo de Rooij

Discussieleiders:
Thema Betaalbaarheid: Merlien Welzijn (bestuur Woningst. Sint Antonius van Padua)
Thema Beschikbaarheid: Ben Corino (programmamaker/radiopresentator RTV Dordt) Programma

• Welkom door Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede – korte terugblik op ‘Samen grip op de Knip’
• Interviews als inleiding

• Tafel betaalbaarheid: Wie bepalen in Dordrecht de woonlasten en welke mogelijkheden hebben zij om deze te beperken?

• Tafel beschikbaarheid: Wie bepalen hoeveel goedkope(re) woningen er in Dordrecht zijn en wat doen zij om te zorgen dat dit aantal op peil blijft?

• Ondertekening resultaten

Afsluiting door voorzitter Platform | Borrel

Aanmelden: info@platformtegenarmoede.nl Voor meer informatie: Riet Duykers, voorzitter 06-54982346 | Ton Wulfert, secretaris 06-29289180

Riet Duykers: We moeten allemaal de urgentie voelen om armoede te bestrijden

Riet Duykers: We moeten allemaal de urgentie voelen om armoede te bestrijden

Op woensdagavond 8 mei 2019 was er in De Buitenwacht de bijeenkomst: ‘Weg uit Armoede’ – Opgroeien met perspectief. Het was een druk bezochte bijeenkomst. Onder leiding van Kees Thies werd er levendig gediscussieerd. Centraal in de bijeenkomst stonden de afspraken die op 21 februari 2018 (in de verkiezingstijd) door partijen zijn gemaakt om de armoede te verminderen en aan te pakken: “Bestrijden van armoede is prioriteit voor de komende jaren”, gaven de politieke partijen toen aan.

Wat is er gebeurd met deze afspraken, zoals tandartsenzorg moet weer bereikbaar worden voor iedereen; voor kinderen zou in hedendaagse vorm de schooltandarts weer moeten terugkeren; het buurtwerk moet weer terugkomen in de wijken; bezuinigingen op Persoonlijk Minima Budget moeten worden teruggedraaid.

Riet Duykers, voorzitter van De Buitenwacht en Platform tegen Armoede, wil vooral dat wij allemaal de urgentie voelen om de armoede te bestrijden. Er moet weer perspectief komen op een goed leven. Armoede neemt toe, ook in Dordrecht en Drechtsteden. Riet wilde deze avond tot concrete afspraken komen. Zij wil ook aandacht voor initiatieven van onderop. Deze initiatieven vanuit de basis moeten veel meer betrokken worden bij de aanpak. “We moeten niet alleen maar in systemen denken”.

De opzet nu van de DordtPas vindt Riet verkeerd. De verkeerde discussie wordt gevoerd, nu het Mantelzorgcompliment op de DordtPas terecht is gekomen. Terwijl de DordtPas een goede voorzieningen is.

Het belang om de armoede te bestrijden is vooral om de kinderen een betere toekomst te geven. Irene van den Berg, columniste van AD en NRC, adviseerde dan ook om je vooral op de ouders te richten. Aanpak armoede moet onderdeel zijn van de gezinsondersteuning om succesvol te zijn.

Wethouder Peter Heijkoop noemde – naast zijn aanpak met ‘Samen tegen Armoede’ – ook de kleine particuliere initiatieven, zoals Uitgesteld Kinderfeestje. Waar gezinnen financieel ondersteund worden om kinderfeestjes te organiseren voor hun kinderen. Want als je als kind geen eens je verjaardag kunt vieren, dan tel je niet mee op school. Peter wil geen standjes uitdelen aan mensen met schulden, maar vooral inzetten op: ‘Hoe kunnen we je helpen’. Peter gaf toe dat hij – met de kennis van nu – De DordtPas misschien anders had moeten doen.

De concrete afspraak:
Tijdens de bijeenkomst werd op initiatief van de PvdA, Inge Stevens, afgesproken om in de gemeenteraadsvergadering een motie in te dienen om een Financieel Sabbatical met een paar maanden mogelijk te gaan maken voor mensen in zware financiele problemen. Om ze even lucht te geven om alles weer op orde te kunnen krijgen.