Sociaal Offensief Tegen Armoede Programma Internationale Dag van de Armoede 17 oktober 2017
15.00 – 17.00 uur: Bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de lokale platforms tegen armoede
– Kennismaken en uitwisselen van ervaringen
– Presentatie doel/opzet en werkwijze Platform tegen Armoede Drechtsteden
– Versterken van samenwerking: wat hebben wij elkaar te bieden?

17.30 – 20.30 uur: Avond programma voor bewoners, professionals, politici
– Welkom en toelichting programma
– Sociale Dienst is druk bezig met het onderwerp klantbejegening en dienstverlening. Mark Rothuizen zal een toelichting geven op de stappen die daarin genomen zijn en de denkwijze over het dienstverleningsconcept uit de doeken doen met daarna ruimte voor reacties en ideeën
– Buffet om 18.30 uur
– Speerpunten Platform tegen Armoede Drechtsteden komend jaar
o Ombudsvrouw: welke mogelijkheden zien we voor een ombudsvrouw voor de
Drechtsteden?
o Drechtstedenpas: biedt de Drechtstedenpas de mogelijkheid om aan sociaal
culturele activiteiten mee te doen voor mensen met een smalle beurs?
o Reactie politieke partijen: wat hebben zij over armoede in verkiezingsprogramma
staan?
– Armoedebeleid in Dordrecht door Peter Heijkoop, wethouder

20.30 uur: Vervolg en afsluiting
Plaats: De Buitenwacht, Bosboom-Toussaintstraat 67, 3314 GB Dordrecht