GASTBLOG – Deze titel kan natuurlijk heel goed verkeerd worden uitgelegd, vandaar direct maar de mededeling dat “hot” in deze context om meerdere redenen niet direct positief bedoeld is.

Het thema armoede is veelvuldig in het nieuws de laatste tijd. In kranten en op tv is het een veelbesproken onderwerp, recent nog onder de titel ‘steeds meer Nederlanders, langdurig in armoede’. Er is dus volop aandacht voor armoede en dat is belangrijk. Ook in de Drechtsteden is dit het geval. Het Drechtstedenbestuur wil kinderarmoede bestrijden. De wethouder in Zwijndrecht erkent dat relatief veel mensen in Zwijndrecht in armoede leven. Het bestuur in Papendrecht gaat zich richten op armoede in gezinnen. Zo maar een paar nieuwsberichten van de laatste anderhalve maand.

Maar aandacht voor armoede is één, er daadwerkelijk iets tegen doen blijkt een heel ander verhaal. Armoede is een hete aardappel, die telkens doorgeschoven wordt. Het blijft vooralsnog toch voornamelijk beperkt tot het praten erover, nog eens onderzoeken, maar weer een beleidsplan schrijven e.d. De deskundigen buitelen over elkaar heen en de ene open deur na de andere wordt ingetrapt. Bottom line is toch uiteindelijk dat er meer geld beschikbaar moet komen om het probleem ‘armoede’ te bestrijden.

Armoede kost sowieso geld. De maatschappelijke kosten van armoede zijn fors, denk daarbij aan de gevolgen van armoede zoals vereenzaming, fysieke en mentale gezondheidsproblemen, schooluitval, ontwikkelingsachterstand bij kinderen enz. Daarnaast is er nog een heel apparaat ingericht om aan de ene kant mensen in de knel te ondersteunen, de sociale wijkteams, en aan de andere kant om te toetsen en te controleren of uitkeringen terecht verstrekt worden, de Sociale Dienst.

Arjen Baan

Er is een pot geld beschikbaar voor uitkeringen en alles wat daaromheen georganiseerd wordt en het doel is altijd die pot geld kleiner te maken. Wanneer je echter voor een structurele oplossing wil gaan, kan dat alleen door er eerst geld bij te stoppen. Armoedebestrijding vergt namelijk investeren in de toekomst. Dat is niet in een paar jaar geregeld en vereist politieke moed, durven voorbij de bestuurstermijn van 4 jaar te beslissen. En het vraagt om bestuurders met visie en daadkracht.

Armoede is hot! Het is een thema dat momenteel terecht veel aandacht krijgt. Dit is dus hét moment voor politiek en bestuur om op dit onderwerp door te pakken!

Arjen Baan
Humanitas Drechtsteden