Debat: Armoede & Maatschappij – 18 september 2017
Hoe kan armoede worden bestreden? Inleider is Roeland van Geuns, lector Armoede Inventies aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Riet Duykers en Ton Wulfert zijn de tegensprekers en gaan in op de praktijksituatie in Dordrecht. Riet Duykers is voorzitter van de Buitenwacht en van het Platform tegen Armoede en Ton Wulfert is secretaris van het Platform tegen Armoede en Stichting Urgente Noden Drechtsteden.