FNV: ‘Wij eisen een eerlijk en leefbaar inkomen’

Terwijl de winsten en de welvaart jaar na jaar stijgen, ziet een grote groep Nederlanders daar niets of weinig van terug. De vakbond pleit voor hogere lonen, te beginnen met een hoger minimumloon. Dat ligt nu rond 9 euro 30 per uur en is de afgelopen decennia fors...

Lees meer

Hoe helpt de gemeente Dordrecht mensen met schulden?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de campagne 'Kom uit je schuld' gestart. Hoe helpt de gemeente Dordrecht mensen met schulden? We vroegen het wethouder Peter Heijkoop en Suzan de Groot van Stichting Geef het Dordt. Lector Schulden en Incasso...

Lees meer

Verklaring van Woonrecht: Geen hogere woonlasten

Woensdagavond was er in de Buitenwacht een druk bezochte bijeenkomst over Wonen: 'Is wonen nog wel een Grondrecht in Dordrecht'. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een woning en steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van de huur. O.l.v. Ben Corino van...

Lees meer

Hoogte bijstandsuitkering blijft achter

De bijstandsuitkering loopt steeds verder uit de pas met zowel de AOW als de algemene loonontwikkeling. De val van iemand die vanuit een baan naar de bijstand gaat wordt steeds groter. Dat stelt hoogleraar Sociale Zekerheid Olaf van Vliet in een oratie die hij vrijdag...

Lees meer

IS WONEN IN DORDRECHT NOG WEL EEN GRONDRECHT?

“Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” (Grondwet artikel 22 lid 2) Woensdag 12 juni 2019 organiseert het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden van 19:30 - 21:30 in De Buitenwacht Bosboom-Toussaintstraat 67 een bijeenkomst...

Lees meer

Wat doet Platform tegen Armoede Drechtsteden

Tijdens ons maandelijks overleg informeren wij elkaar en signaleren we knelpunten. Afspraken worden gemaakt over het inventariseren en aanhangig maken van de knelpunten. Vervolgens worden daar acties op uitgezet die tot een oplossing moeten leiden.

Voorbeelden zijn de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden en de lobby bij de Drechtraad om een oplossing te creëren voor de schrijnende gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm.

Ook organiseren wij conferenties: een dag ‘Sociaal Doe-het-zelven’, waarop samen met bewoners een sociaal manifest en een activiteitenprogramma zijn gemaakt en aangeboden aan de politiek; ‘Samen grip op de knip, waarbij huurders, woningcorporaties en politici met elkaar in gesprek gingen over betaalbaar wonen.  Meer info >