Wees dapper, zoek hulp

Wees dapper, zoek hulp

De coronacrisis heeft een golf van solidariteit veroorzaakt. Veel organisaties houden rekening met vermindering of wegvallen van inkomens. Dat is nu hard nodig. Want in uw eentje een oplossing vinden als uw inkomen plotseling voor een deel of helemaal wegvalt, is knap...

Lees meer
Van coronavirus naar financiële crisis

Van coronavirus naar financiële crisis

Onder de titel “bestaanszekerheid is broodnodig” heeft de Landelijke Armoedecoalitie een manifest opgesteld dat als input moet dienen voor de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. In de kern gaat het erom het thema armoede en schulden nadrukkelijk onder...

Lees meer
Sociale Dienst: corona en geldzaken

Sociale Dienst: corona en geldzaken

Het coronavirus heeft voor veel inwoners uit de Drechtsteden gevolgen voor de portemonnee. Misschien komt er op dit moment minder geld binnen en blijven uw uitgaven gelijk? Wij helpen u graag om problemen te voorkomen en als u problemen heeft. Wilt u zelf aan de slag...

Lees meer
Een vijfde van de Nederlanders ervaart inkomensterugval

Een vijfde van de Nederlanders ervaart inkomensterugval

Nibud: Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Een iets hoger percentage (21 procent) verwacht die terugval ook in april. Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor...

Lees meer
Platform wil Kwijtschelding van Waterschapsbelasting behouden

Platform wil Kwijtschelding van Waterschapsbelasting behouden

Platform tegen Armoede in de Drechtstden wil voorkomen dat Kwijtschelding van de de Waterschapsbelasting wordt afgeschaft. En heeft dan ook deze brief geschreven naar de Verenigde Vergadering Waterschap Hollandse Delta: Via de media hebben wij - de leden van het...

Lees meer

Wat doet Platform tegen Armoede Drechtsteden

Tijdens ons maandelijks overleg informeren wij elkaar en signaleren we knelpunten. Afspraken worden gemaakt over het inventariseren en aanhangig maken van de knelpunten. Vervolgens worden daar acties op uitgezet die tot een oplossing moeten leiden.

Voorbeelden zijn de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden en de lobby bij de Drechtraad om een oplossing te creëren voor de schrijnende gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm.

Ook organiseren wij conferenties: een dag ‘Sociaal Doe-het-zelven’, waarop samen met bewoners een sociaal manifest en een activiteitenprogramma zijn gemaakt en aangeboden aan de politiek; ‘Samen grip op de knip, waarbij huurders, woningcorporaties en politici met elkaar in gesprek gingen over betaalbaar wonen.  Meer info >