Woensdagmiddag 17 oktober 2018 was het druk in de Buitenwacht. Op deze WereldArmoedeDag waren er levendige gesprekken. De bijeenkomst is georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. ’s Middags was er het gesprek met organisaties. Vooral de wirwar aan regelgeving, onduidelijke regelgeving, elkaar tegensprekende regelingen is velen een doorn in het oog. Clienten begrijpen het niet. Er werd voorgesteld om eens een periode helemaal geen nieuwe regels te maken. Organisaties maken naast Europese en landelijke wetgeving ook nog eens eigen regels en protocollen. De client ziet door de bomen het bos niet meer. Afspraak is gemaakt dat Sociale Dienst, Schuldhulpverlening, Wijkteams, MEE, Ervaringsdeskundigen, Diverz en Vrijwilligershuis de koppen bij elkaar gaan steken om de regelgeving te gaan aanpakken. Zij komen met voorstellen. Meer samenwerking werd bepleit tussen professionals en vrijwilligers. Een grotere rol voor ervaringsdeskundigen werd eveneens belangrijk gevonden.

’s Avonds is o.l.v. Kees Thies gediscussierd met bewoners, politici en organisaties. Eerder in februari j.l. hadden politici aangegeven dat bestrijding van armoede de hoogste prioriteit heeft. Vooral de kosten van leven (huren, zorg, energie) zijn hoog, zeker voor mensen met een laag inkomen. Zorgen waren er ook over de toenemende groep van werkende armen.

Wethouder Peter Heijkoop vertelde blij te zijn met de brede steun voor bestrijding armoede. Er komt een Dordtpas. Dit is ook een lang gekoesterde wens van velen. Geen Drechtstedenpas, anders zou het allemaal veel te lang gaan duren. Andere Drechtsteden kunnen zich erbij aansluiten. Peter wil vooral de vroegsignalering veel centraler zetten: de erop af aanpak. Het voorkomen van (grote) schulden heeft absolute prioriteit. Hij wil dat er een soort Platform komt om mensen snel te kunnen helpen. Verstandig leren omgaan met geld, vooral bij jongeren, is van groot belang. Volgens de wethouder zijn mensen die geen relatie hebben met Sociale Dienst het moeilijkst te bereiken, terwijl daar ook veel armoede is. Nog steeds praten mensen niet graag over hun geldproblemen. Daar rust nog altijd een taboe op. Terwijl dit juist nodig is om vroegtijdig de financiele problemen te kunnen aanpakken.

Onderwerpen die in de discussie verder naarvoren kwamen:

– kosten van zorg zijn te hoog | eigen bijdrage WMO niet verhogen of compenseren

– er moeten meer huiskamers/ontmoetingsplekken komen in wijken: voor ontmoeting, vroegsignalering, activiteiten, cursussen, met ervaringsdeskundigen. Het pand in de Maasstraat op de Staart – dat nu gedeeltelijk leeg staat – zou hiervoor gebruikt kunnen worden.

– huren zijn te hoog; vroeger was het max 40% van het inkomen dat aan huur besteed moest worden; nu is het vaak al 70%; Afspraak: woonconferentie organiseren met woningcorporaties, bewoners, politici en organisaties