Op woensdagavond 21 februari 2018 was er in De Buitenwacht het verkiezingsdebat over Armoedebeleid. Alle aanwezige politici gaven duidelijk aan dat bestrijding van armoede in Dordrecht en Drechtsteden de hoogste prioriteit heeft. Dit zijn de onderwerpen die men belangrijk vond om mee aan de slag te gaan. Op WereldArmoedeDag woensdag 17 oktober 2018 gaan we opnieuw in gesprek met de politici over de onderwerpen die toen werden genoemd. Hoe staat het er nu mee?

ZORG

 • goede tandartsenzorg / collectieve Regionale Zorgverzekering / tandartsenzorg via scholen: “Geen kinderen met slechte gebitten”
 • beperken zorgkosten / zorgkosten worden steeds meer een probleem
 • verlenging Jeugdhulp tussen 18 en 21 jaar

SCHULDEN

 • tegengaan stapeling kosten (huur/zorg/energiekosten)
 • 1 punt waar de schuldeisers worden gebundeld; niet iedere schuldeiser zelf achter de schulden per huishouden aan
 • geen boetes bij schulden / boetes tijdelijk overnemen
 • een financieel sabbatical om tot rust te komen
 • betere toegang bij wijkteams voor schulden
 • toeslagen direct naar instanties
 • vroegsignalering: betere bekendmaking van instanties die helpen bij financiele problemen / huisbezoeken / velen weten de weg niet te vinden
 • project Geldmatties: schulden bij jongeren opkopen en laten aflossen bij 1 instantie
 • bureaus verdienen veel aan de schuldenproblematiek / dit tegengaan
 • jongeren leren met geld omgaan – al op de basisschool

WONEN/WIJKEN

• laagdrempelige ontmoetingspunten in wijken waar instanties samenwerken: voor ontmoeting, tegen eenzaamheid, voor vroegsignalering van problemen

• ouderenwerk weer terug in de wijk

• buurt- en jongerenwerk weer terug

• sociale woningbouw: verplichting ontwikkelaar om bij dure woningbouw ook sociale woningbouw te realiseren

• huiswerkbegeleiding in wijken

• behouden van pinautomaten en bankfaciliteiten in wijken

• wijkwinkels

• wijkteams meer expertise / doelgroepen opzoeken

• sport/cultuur coaches in wijken

ARMOEDE

 • Talentenfonds voor mensen in armoede
 • meer professionals m.b.t. armoede
 • soepel omgaan met werken en uitkering
 • fors investeren in kansengelijkheid, in taal/leer achterstanden
 • investeren in dromen van kinderen
 • Zomerscholen: ook voor kinderen in armoede en met achterstanden
 • meer investeren in Voorschoolse Educatie
 • SMS-Fonds/Stichting Leergeld tot 150% sociaal minimum
 • afspraken met Sportverenigingen ter voorkoming van uitsluiting bij schulden
 • schoolontbijt
 • Persoonlijk Minima Budget moet niet gekort worden; weer terug naar het oude niveau
 • bij Schuldhulpverlening kijken naar besteedbaar inkomen
 • sociale voorzieningen ook voor werkende armen
 • Nederlandse Taaleis bij Bijstandsuitkering
 • groter verschil tussen fulltime werken en uitkering / meer goed loon
 • lagere huren
 • bijverdienen moet kunnen met bijstandsuitkering / basisinkomen
 • 1-verdieners positie verbeteren
 • misbruik van onbetaald werk tegengaan
 • Drechtstedenpas