Bij geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium helpen

Bij geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium helpen

Veel Nederlanders met betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, zegt het Nibud. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen weet niet waar mensen met dergelijke problemen terechtkunnen. Zo’n 38 procent van de Nederlandse huishoudens kan moeilijk rondkomen, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dat aandeel is kleiner dan in 2012 en 2015. Toen had 45 procent van de huishoudens moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral mensen met een uitkering, alleenstaanden met kinderen en huishoudens uit de lage inkomensgroepen hebben het financieel zwaar. Dat komt volgens de ondervraagden doordat de uitgaven stijgen terwijl de inkomsten gelijk blijven. Ook te hoge vaste lasten worden als oorzaak genoemd. Geen hulp bij schulden De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen (ruim 360.000) zegt niet te weten waar mensen terechtkunnen voor hulp bij hun schulden. Het overgrote deel van deze groep (285.000 huishoudens) denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben, blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag publiceerde. Dat vindt het Nibud opvallend, omdat ernstige betalingsproblemen meestal niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Het instituut roept gemeenten op om mensen met geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Aan het onderzoek deden 2.558 Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar mee.

Adviseur geldzaken bij Sociale Dienst Drechtsteden

Adviseur geldzaken bij Sociale Dienst Drechtsteden

Sinds begin 2018 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) twee adviseurs Geldzaken aangesteld om aan inwoners van de Drechtsteden laagdrempelige hulp bij financiële kwesties te bieden. Dit is mede gedaan om gehoor te geven aan de oproep van de Cliëntenraad regio Drechtsteden en het Platform tegen Armoede Drechtsteden om daadwerkelijke ondersteuning te bieden bij het aanvragen van financiële regelingen. De dienstverlening slaat aan: het aantal mensen dat op de een of andere manier geholpen is door de adviseurs bedraagt tot nu toe al boven de 800. Indien het nodig is wordt samengewerkt met interne afdelingen van de SDD en externe organisaties.

Vragen die inwoners kunnen helpen bij een eventuele hulpvraag:

• Zijn uw inkomsten en uitgaven in balans? • Weet u voor welke toeslagen u in aanmerking komt? • Klopt de beslagvrije voet? • Is er hulp nodig bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier? • Het doen van aangifte belastingdienst? • Gaat u trouwen/samenwonen wat zijn de gevolgen? • Gaat u werken of krijgt u ontslag? Wat moet u doen? • Heeft u schulden? Waar kan u naar toe? • Wordt u kind 18 jaar? Wat moet hij/zij regelen? • Gaat u met pensioen?

Op basis van deze vragen en onderwerpen kunnen de adviseurs helpen met::

• Informeren en adviseren over aanvullende inkomens- en voorzieningen en daarbij behorende wet- en regelgeving • Uitleg geven bij complexe financiële vraagstukken • Ondersteuning bij het invullen van formulieren voor kwijtschelding, belastingen (toeslagen en inkomstenbelasting) • Informatie over bijzondere bijstand • Berekenen van de beslagvrije voet • Signaleren en doorverwijzen • Huisbezoeken op verzoek van collega’s, ketenpartners en wanneer de klant aantoonbaar immobiel is • Etc.

Daarnaast participeren de adviseurs in diverse projecten, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen.

INFO: Inwoners van de Drechtsteden kunnen zonder afspraak binnenlopen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u op deze dagen met een afspraak terecht. Een afspraak maken kan via onze Klantenservice telefoonnummer: 078-7708910, via WhatsApp 06-36241662 of via de website.

Minder regelgeving, meer buurthuizen en lage huren

Minder regelgeving, meer buurthuizen en lage huren

Woensdagmiddag 17 oktober 2018 was het druk in de Buitenwacht. Op deze WereldArmoedeDag waren er levendige gesprekken. De bijeenkomst is georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. ’s Middags was er het gesprek met organisaties. Vooral de wirwar aan regelgeving, onduidelijke regelgeving, elkaar tegensprekende regelingen is velen een doorn in het oog. Clienten begrijpen het niet. Er werd voorgesteld om eens een periode helemaal geen nieuwe regels te maken. Organisaties maken naast Europese en landelijke wetgeving ook nog eens eigen regels en protocollen. De client ziet door de bomen het bos niet meer. Afspraak is gemaakt dat Sociale Dienst, Schuldhulpverlening, Wijkteams, MEE, Ervaringsdeskundigen, Diverz en Vrijwilligershuis de koppen bij elkaar gaan steken om de regelgeving te gaan aanpakken. Zij komen met voorstellen. Meer samenwerking werd bepleit tussen professionals en vrijwilligers. Een grotere rol voor ervaringsdeskundigen werd eveneens belangrijk gevonden.

’s Avonds is o.l.v. Kees Thies gediscussierd met bewoners, politici en organisaties. Eerder in februari j.l. hadden politici aangegeven dat bestrijding van armoede de hoogste prioriteit heeft. Vooral de kosten van leven (huren, zorg, energie) zijn hoog, zeker voor mensen met een laag inkomen. Zorgen waren er ook over de toenemende groep van werkende armen.

Wethouder Peter Heijkoop vertelde blij te zijn met de brede steun voor bestrijding armoede. Er komt een Dordtpas. Dit is ook een lang gekoesterde wens van velen. Geen Drechtstedenpas, anders zou het allemaal veel te lang gaan duren. Andere Drechtsteden kunnen zich erbij aansluiten. Peter wil vooral de vroegsignalering veel centraler zetten: de erop af aanpak. Het voorkomen van (grote) schulden heeft absolute prioriteit. Hij wil dat er een soort Platform komt om mensen snel te kunnen helpen. Verstandig leren omgaan met geld, vooral bij jongeren, is van groot belang. Volgens de wethouder zijn mensen die geen relatie hebben met Sociale Dienst het moeilijkst te bereiken, terwijl daar ook veel armoede is. Nog steeds praten mensen niet graag over hun geldproblemen. Daar rust nog altijd een taboe op. Terwijl dit juist nodig is om vroegtijdig de financiele problemen te kunnen aanpakken.

Onderwerpen die in de discussie verder naarvoren kwamen:

– kosten van zorg zijn te hoog | eigen bijdrage WMO niet verhogen of compenseren

– er moeten meer huiskamers/ontmoetingsplekken komen in wijken: voor ontmoeting, vroegsignalering, activiteiten, cursussen, met ervaringsdeskundigen. Het pand in de Maasstraat op de Staart – dat nu gedeeltelijk leeg staat – zou hiervoor gebruikt kunnen worden.

– huren zijn te hoog; vroeger was het max 40% van het inkomen dat aan huur besteed moest worden; nu is het vaak al 70%; Afspraak: woonconferentie organiseren met woningcorporaties, bewoners, politici en organisaties

Riet Duykers in Studio De Witt over WereldArmoedeDag

Riet Duykers in Studio De Witt over WereldArmoedeDag

Woensdag 17 oktober 2018 is er in De Buitenwacht van 15 tot 21 uur een bijeenkomst in het kader van WereldArmoedeDag. Centraal staat het geven van Perspectief aan mensen en gezinnen die langdurig in armoede leven. Dat zijn er steeds meer, ook in Dordrecht. Zaterdagochtend 13 oktober 2018 was Riet Duykers – voorzitter van De Buitenwacht en van Platform tegen Armoede –  bij RTV Dordrecht in het radioprogramma van Ben Corino Studio De Witt.

Klik hier op de link voor het interview.

Afsprakenlijst met de politiek m.b.t. bestrijding armoede

Afsprakenlijst met de politiek m.b.t. bestrijding armoede

Op woensdagavond 21 februari 2018 was er in De Buitenwacht het verkiezingsdebat over Armoedebeleid. Alle aanwezige politici gaven duidelijk aan dat bestrijding van armoede in Dordrecht en Drechtsteden de hoogste prioriteit heeft. Dit zijn de onderwerpen die men belangrijk vond om mee aan de slag te gaan. Op WereldArmoedeDag woensdag 17 oktober 2018 gaan we opnieuw in gesprek met de politici over de onderwerpen die toen werden genoemd. Hoe staat het er nu mee?

ZORG

 • goede tandartsenzorg / collectieve Regionale Zorgverzekering / tandartsenzorg via scholen: “Geen kinderen met slechte gebitten”
 • beperken zorgkosten / zorgkosten worden steeds meer een probleem
 • verlenging Jeugdhulp tussen 18 en 21 jaar

SCHULDEN

 • tegengaan stapeling kosten (huur/zorg/energiekosten)
 • 1 punt waar de schuldeisers worden gebundeld; niet iedere schuldeiser zelf achter de schulden per huishouden aan
 • geen boetes bij schulden / boetes tijdelijk overnemen
 • een financieel sabbatical om tot rust te komen
 • betere toegang bij wijkteams voor schulden
 • toeslagen direct naar instanties
 • vroegsignalering: betere bekendmaking van instanties die helpen bij financiele problemen / huisbezoeken / velen weten de weg niet te vinden
 • project Geldmatties: schulden bij jongeren opkopen en laten aflossen bij 1 instantie
 • bureaus verdienen veel aan de schuldenproblematiek / dit tegengaan
 • jongeren leren met geld omgaan – al op de basisschool

WONEN/WIJKEN

• laagdrempelige ontmoetingspunten in wijken waar instanties samenwerken: voor ontmoeting, tegen eenzaamheid, voor vroegsignalering van problemen

• ouderenwerk weer terug in de wijk

• buurt- en jongerenwerk weer terug

• sociale woningbouw: verplichting ontwikkelaar om bij dure woningbouw ook sociale woningbouw te realiseren

• huiswerkbegeleiding in wijken

• behouden van pinautomaten en bankfaciliteiten in wijken

• wijkwinkels

• wijkteams meer expertise / doelgroepen opzoeken

• sport/cultuur coaches in wijken

ARMOEDE

 • Talentenfonds voor mensen in armoede
 • meer professionals m.b.t. armoede
 • soepel omgaan met werken en uitkering
 • fors investeren in kansengelijkheid, in taal/leer achterstanden
 • investeren in dromen van kinderen
 • Zomerscholen: ook voor kinderen in armoede en met achterstanden
 • meer investeren in Voorschoolse Educatie
 • SMS-Fonds/Stichting Leergeld tot 150% sociaal minimum
 • afspraken met Sportverenigingen ter voorkoming van uitsluiting bij schulden
 • schoolontbijt
 • Persoonlijk Minima Budget moet niet gekort worden; weer terug naar het oude niveau
 • bij Schuldhulpverlening kijken naar besteedbaar inkomen
 • sociale voorzieningen ook voor werkende armen
 • Nederlandse Taaleis bij Bijstandsuitkering
 • groter verschil tussen fulltime werken en uitkering / meer goed loon
 • lagere huren
 • bijverdienen moet kunnen met bijstandsuitkering / basisinkomen
 • 1-verdieners positie verbeteren
 • misbruik van onbetaald werk tegengaan
 • Drechtstedenpas

 

 

De nieuwe Bijstandsbode is uit

De nieuwe Bijstandsbode is uit

De nieuwe Bijstandsbode – september 2018 – is uit. Met veel informatie over de bijstand en andere wet- en regelgeving. Hoe en waarom zijn we eigenlijk aan het begrip ‘gezamenlijke huishouding’ gekomen? In Opinie vraagt mr. Hans Nacinovic zich af of bijstandsregels soms niet botsen met het algemeen belang. Ook geeft deze Bijstandsbode.nl een overzicht van de wetsvoorstellen die van invloed zijn op de Participatiewet.

Klik hier om de online versie van De Bijstandsbode te lezen