Jongeren hebben een bijzondere positie in de Participatiewet

Jongeren van 18 tot 27 jaar hebben een bijzondere positie in de Participatiewet. Zo moeten zij eerst vier weken zoeken naar werk of een opleiding voor ze bijstand kunnen aanvragen. Verder gelden er voor hen strengere regels voor de vrijlating van (arbeids)inkomsten en...

Lees meer

Sociaal minimum moet omhoog !

Column Raf Janssen - Sociale Alliantie: Armen helpen is onvoldoende om mechanismen in de samenleving die armoede veroorzaken bloot te leggen en te bestrijden Rond Sinterklaas en Kerst worden overal in het land acties op touw gezet om geld en goederen in te zamelen...

Lees meer

Arjen Baan – Humanitas: Kinderen en Armoede?

Deze twee woorden “kinderen” en “armoede” horen niet bij elkaar. Dat vinden wij voor alle kinderen in de wereld, laat staan als het gaat om kinderen in het welvarende Nederland. Toch leeft 1 op de 9 kinderen in Nederland onder de armoedegrens. Dat is ook de reden...

Lees meer

Wat doet Platform tegen Armoede Drechtsteden

Tijdens ons maandelijks overleg informeren wij elkaar en signaleren we knelpunten. Afspraken worden gemaakt over het inventariseren en aanhangig maken van de knelpunten. Vervolgens worden daar acties op uitgezet die tot een oplossing moeten leiden.

Voorbeelden zijn de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden en de lobby bij de Drechtraad om een oplossing te creëren voor de schrijnende gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm.

Ook organiseren wij conferenties: een dag ‘Sociaal Doe-het-zelven’, waarop samen met bewoners een sociaal manifest en een activiteitenprogramma zijn gemaakt en aangeboden aan de politiek; ‘Samen grip op de knip, waarbij huurders, woningcorporaties en politici met elkaar in gesprek gingen over betaalbaar wonen.  Meer info >