Brief aan leden Drechtraad over besluit minimabeleid

Datum:  19 juli 2017 Betreft: brief aan leden Drechtraad over besluit minimabeleid Beleidsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie minimabeleid       Geachte dames en heren, Tijdens uw vergadering van 4 juli heeft u het besluit genomen om de inkomensgrens voor een...

Lees meer

Sociaal offensief tegen armoede

Op woensdag 31 mei 2017 vindt er in de Buitenwacht een Sociaal Offensief tegen Armoede plaats. De 18-punten lijst tegen armoede zal naar voren komen in een gesprek met bewoners, politici en organisatie, onder leiding van Kees Thies. Voor meer informatie klikt u op de...

Lees meer

Brief aan leden Drechtraad

Brief aan leden Drechtraad over voorstel bestrijden kinderarmoede, 17 april 2017 Geachte dames en heren, “Drechtsteden willen kinderarmoede bestrijden” was de kop van het persbericht van 10 april waarmee het Drechtstedenbestuur onlangs een voorstel bekend maakte om de...

Lees meer

Armoede is hot!

GASTBLOG - Deze titel kan natuurlijk heel goed verkeerd worden uitgelegd, vandaar direct maar de mededeling dat “hot” in deze context om meerdere redenen niet direct positief bedoeld is. Het thema armoede is veelvuldig in het nieuws de laatste tijd. In kranten en op...

Lees meer

Wat doet Platform tegen Armoede Drechtsteden

Tijdens ons maandelijks overleg informeren wij elkaar en signaleren we knelpunten. Afspraken worden gemaakt over het inventariseren en aanhangig maken van de knelpunten. Vervolgens worden daar acties op uitgezet die tot een oplossing moeten leiden.

Voorbeelden zijn de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden en de lobby bij de Drechtraad om een oplossing te creëren voor de schrijnende gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm.

Ook organiseren wij conferenties: een dag ‘Sociaal Doe-het-zelven’, waarop samen met bewoners een sociaal manifest en een activiteitenprogramma zijn gemaakt en aangeboden aan de politiek; ‘Samen grip op de knip, waarbij huurders, woningcorporaties en politici met elkaar in gesprek gingen over betaalbaar wonen.  Meer info >