Wie zijn wij

Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden is een initiatief van diverse organisaties in Dordrecht en regio, zoals Humanitas, FNV, PvdA, Voedselbank, Adviesraad WMO & Jeugd, SUN, SP,...

Lees meer

[AANKONDIGING] De Buitenwacht: 21 februari

Op wie gaat u stemmen op 21 maart? Bewoners in gesprek met politici! Stel vragen aan de mensen die door u gekozen willen worden. Op het programma staan onder andere de volgende vragen “- Wat hebben de partijen in 2014 aan de kiezers beloofd en wat hebben ze daarvan...

Lees meer

[UITNODIGING] Sociaal Offensief Armoede

  Sociaal Offensief Tegen Armoede Programma Internationale Dag van de Armoede 17 oktober 2017 15.00 – 17.00 uur: Bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de lokale platforms tegen armoede - Kennismaken en uitwisselen van ervaringen - Presentatie doel/opzet en werkwijze...

Lees meer

Wijkwinkel werkloos: vier jaar, maar niet voor niets

Waar dit stuk over gaat is erg ‘vers’. Verwerkt is het nog niet. Ik zal proberen er iets van te maken. De Dordtse afdeling juridische zaken van Vluchtelingenwerk 2006- 2009  ging voor de kicks. Helemaal gaan voor het resultaat was toen een bijzondere leerschool, en de...

Lees meer

Wat doet Platform tegen Armoede Drechtsteden

Tijdens ons maandelijks overleg informeren wij elkaar en signaleren we knelpunten. Afspraken worden gemaakt over het inventariseren en aanhangig maken van de knelpunten. Vervolgens worden daar acties op uitgezet die tot een oplossing moeten leiden.

Voorbeelden zijn de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden en de lobby bij de Drechtraad om een oplossing te creëren voor de schrijnende gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm.

Ook organiseren wij conferenties: een dag ‘Sociaal Doe-het-zelven’, waarop samen met bewoners een sociaal manifest en een activiteitenprogramma zijn gemaakt en aangeboden aan de politiek; ‘Samen grip op de knip, waarbij huurders, woningcorporaties en politici met elkaar in gesprek gingen over betaalbaar wonen.  Meer info >