Minder regelgeving, meer buurthuizen en lage huren

Woensdagmiddag 17 oktober 2018 was het druk in de Buitenwacht. Op deze WereldArmoedeDag waren er levendige gesprekken. De bijeenkomst is georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. 's Middags was er het gesprek met organisaties. Vooral de wirwar aan...

Lees meer

Riet Duykers in Studio De Witt over WereldArmoedeDag

Woensdag 17 oktober 2018 is er in De Buitenwacht van 15 tot 21 uur een bijeenkomst in het kader van WereldArmoedeDag. Centraal staat het geven van Perspectief aan mensen en gezinnen die langdurig in armoede leven. Dat zijn er steeds meer, ook in Dordrecht....

Lees meer

Afsprakenlijst met de politiek m.b.t. bestrijding armoede

Op woensdagavond 21 februari 2018 was er in De Buitenwacht het verkiezingsdebat over Armoedebeleid. Alle aanwezige politici gaven duidelijk aan dat bestrijding van armoede in Dordrecht en Drechtsteden de hoogste prioriteit heeft. Dit zijn de onderwerpen die men...

Lees meer

De nieuwe Bijstandsbode is uit

De nieuwe Bijstandsbode - september 2018 - is uit. Met veel informatie over de bijstand en andere wet- en regelgeving. Hoe en waarom zijn we eigenlijk aan het begrip 'gezamenlijke huishouding' gekomen? In Opinie vraagt mr. Hans Nacinovic zich af of bijstandsregels...

Lees meer

Wat doet Platform tegen Armoede Drechtsteden

Tijdens ons maandelijks overleg informeren wij elkaar en signaleren we knelpunten. Afspraken worden gemaakt over het inventariseren en aanhangig maken van de knelpunten. Vervolgens worden daar acties op uitgezet die tot een oplossing moeten leiden.

Voorbeelden zijn de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden en de lobby bij de Drechtraad om een oplossing te creëren voor de schrijnende gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm.

Ook organiseren wij conferenties: een dag ‘Sociaal Doe-het-zelven’, waarop samen met bewoners een sociaal manifest en een activiteitenprogramma zijn gemaakt en aangeboden aan de politiek; ‘Samen grip op de knip, waarbij huurders, woningcorporaties en politici met elkaar in gesprek gingen over betaalbaar wonen.  Meer info >