Bij geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium helpen

Veel Nederlanders met betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, zegt het Nibud. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen weet niet waar mensen met dergelijke problemen terechtkunnen. Zo'n 38 procent van de Nederlandse huishoudens...

Lees meer

Adviseur geldzaken bij Sociale Dienst Drechtsteden

Sinds begin 2018 heeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) twee adviseurs Geldzaken aangesteld om aan inwoners van de Drechtsteden laagdrempelige hulp bij financiële kwesties te bieden. Dit is mede gedaan om gehoor te geven aan de oproep van de Cliëntenraad regio...

Lees meer

Minder regelgeving, meer buurthuizen en lage huren

Woensdagmiddag 17 oktober 2018 was het druk in de Buitenwacht. Op deze WereldArmoedeDag waren er levendige gesprekken. De bijeenkomst is georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. 's Middags was er het gesprek met organisaties. Vooral de wirwar aan...

Lees meer

Riet Duykers in Studio De Witt over WereldArmoedeDag

Woensdag 17 oktober 2018 is er in De Buitenwacht van 15 tot 21 uur een bijeenkomst in het kader van WereldArmoedeDag. Centraal staat het geven van Perspectief aan mensen en gezinnen die langdurig in armoede leven. Dat zijn er steeds meer, ook in Dordrecht....

Lees meer

Wat doet Platform tegen Armoede Drechtsteden

Tijdens ons maandelijks overleg informeren wij elkaar en signaleren we knelpunten. Afspraken worden gemaakt over het inventariseren en aanhangig maken van de knelpunten. Vervolgens worden daar acties op uitgezet die tot een oplossing moeten leiden.

Voorbeelden zijn de oprichting van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden en de lobby bij de Drechtraad om een oplossing te creëren voor de schrijnende gevolgen van de invoering van de kostendelersnorm.

Ook organiseren wij conferenties: een dag ‘Sociaal Doe-het-zelven’, waarop samen met bewoners een sociaal manifest en een activiteitenprogramma zijn gemaakt en aangeboden aan de politiek; ‘Samen grip op de knip, waarbij huurders, woningcorporaties en politici met elkaar in gesprek gingen over betaalbaar wonen.  Meer info >